Fysik och astronomi, Calgary universitet, Kanada

Fysik och astronomi kör Debian på institutionens huvudserver. Det finns arbetsstationer och servrar genom hela institutionen som kör Debian, vilka används av institutionen, anställda och studenter. I ”vetenskapsteatern” finns ett labb med 20+ Debianarbetsstationer öppna för alla fysikstudenter att använda med en central Debianlabbserver.

Vi anser Debian vara lika pålitliga och lättanvända som de tidigare SGI Irixmaskinerna och Sun Sparc-maskinerna. Några av Sparcarna har ställts om till Debian. Vi utför fortfarande beräkningsarbete på SGI och Sun men hoppas att i framtiden få igång ett Debiankluster (beror på finansiering).