Nationella förenade utbildningsverksamheten, CUN. Ibagu-é-avdelningen, Colombia

I vår avdelning har vi 130 datorer, Debian GNU/Linux 3.0r1 är installerat på 110 av dessa och de används för den dagliga driften av avdelningen.

Den viktigaste orsaken till att vi valde Debian var det antal paket det innehåller, vilka täcker behoven hos de tekniska uppgifterna på vår avdelning. Vi använder programvara som KDE, Kylix Open Edition, TCL, Anjuta, Glade, Python, Java, Apache, MySQL, PostgreSQL, Samba och PHP. Dessutom Mozilla, GAIM, GnomeMeeting, OpenOffice.org, AbiWord, LyX, Scribus, Gnumeric och GnuCash.

På nationell nivå utbildar vår institution till alla nivåer i samhället, och det är därför vi stöder projekt inom fri programvara, eftersom de gör det möjligt för oss att investera i utrustning, infrastruktur och forskning osv. istället för att kasta port pengar på dyra licenser för företagsegen programvara.