ESIEE ingenjörsskola, Paris, Frankrike

ESIEE Paris består av två center för högre utbildning, vilka grundlades och drivs av CCIP som en del av deras utbildningsmässiga förpliktelser. Där erbjuds kurser på hög nivå för ingenjörer som planerar karriärer inom informations- eller kommunikationsvetenskap och teknologi, samt för ledare som siktar på ledarställningar inom högteknologiska verksamheter. ESIEE Paris öppnar dörren till en blandning av proffessionella karriärval inom områdena datorvetenskap, elektronik, telekommunikation och inbäddade system.

ESIEE har infört Linux i sin IT-infrastruktur under de senaste åren, på flera nivåer. Historiskt sett var huvudorsaken till migreringen från HP/UX-arbetsstationer som avändes för applikationsspecifika ändamål - så som elektroniska designverktyg och matematisk mjukvara - till standardiserade PC-maskiner som kör Linux. Men ESIEE Paris använder sig forfarande av Debian på arbetsstationer och servrar. Mer än 500 arbetsstationer arbetar under Debian som ett dual-bootsystem på maskinerna som är tillgängliga för studenter. Många av mujukvarorna för dator-stödd design kör under Debian. Å andra sidan så använder ESIEE Paris Debian på runt 20 servrar för att tillhandahålla olika IT-tjänster för skolan, såsom LDAP, Samba, webservrar (Apache och Tomcat), databaser, osv.

Debian valdes för dess enkla administration och installation genom användningen av paket och FAI, vilket gör det möjligt att installera labbsalar om 12 maskiner på 20 minuter. Stabilitet, skalbarhet, tillgänglighet till många paket och lätt administrering är dom främsta orsakerna till vårt val att fortsätta lita på Debian.