Elektroteknik och datavetenskap, Harvard universitet, USA

Debian GNU/Linux är det vanliga skrivbordsoperativsystemet vid Harvard EECS. Debian är ett populärt val och vi arbetar för närvarande på att installera det som vår standarddistribution. Den enkla konfigureringen, säkerhetsuppdateringarna och pakethanteringen är dess primära fördelar. En automatiserad installationsprocedur är under arbete och vi speglar dessutom Debianpaket lokalt.