Institutionen för fysik, Indonesiens univeristet, Indonesien

Innan vi använde det använde vi FreeBSD som vårt huvudsystemserver, och efter att vi testat den här distributionen tyckte vi om idén bakom det kraftfulla ”apt-get install”-kommandot. Så vi har använt det sen dess...