INSIA, Frankrike

Vi valde att köra Debian av många orsaker. För det första är jag både Debianutvecklare och systemadministratör på högskoleområdet, så att använda Debian var ett rätt naturligt steg. Sedan behövde vi en säker och stabil Linuxdistribution som samtidigt var lätt att underhålla för våra 10 servrar. Den underliggande säkerhetsinfrastrukturen var helt klart en bra sak med Debian.

Slutligen valde vi Debian på grund av dess tillförlitliga filosofi och riktlinjer. Det finns två viktiga saker att tänka på i utbildningsmiljö: våra studenter skall bli ingenjörer och att använda Debian på daglig basis kommer förhoppningsvis hjälpa oss med att motarbeta de vanligaste klichéerna som finns mot fri programvara, först i skolmiljön och sedan på arbetsplatsen. Att använda Debian på INSIA är inte bara att välja ett operativsystem eller en Linuxdistribution, det är även ett sätt att få folk att ändra sin uppfattning om fri programvara och programvaruutveckling i allmänhet.

INSIA har omkring 300 studenter i år (dvs. i september 2002). Vi har 150 helt nya Intelbaserade arbetsstationer som kör Debian/stable + några egenpaketerade programvaror, som XFree86 som vi behöver då i845-videokretsuppsättningen inte stöds av XF4.1. Vi har även 10 servrar som kör diverse tjänster, såsom webbservern Apache, e-postservern Postfix, osv...