CARNet, Croatian Academic and Research Network, Kroatien

CARNet utvecklar och underhåller CARNet Debian, en distribution av Debian GNU/Linux-operativsystemet som är anpassad för behoven av CARNet-medlemmar. CARNet Debian tillåter CARNet-medlemsinstitutioner med lokala servrar baserade på 32-bitars eller 64-bitars teknologi att använda automatiska installationer och dom justeringar av operativsystemet som krävs för dom internettjänster som är viktiga för CARNet-nätverket.

Första versionen av CARNet Debian utvecklades 2002, och var baserad på Debian GNU/Linux 2.2, och installerades framgångsrikt på mer än hundra nya Compaq ML330e-servrar i CARNet-medlemsinstitutioner genom hela Kroatien. Utvecklingen av CARNet Debian fortsatte dom efterkommande åren för att följa Debians utgåvor. Idag så underhåller CARNet ett förråd med anpassade Debianpaket och erbjuder stöd för denna mjukvara genom dess supportsystem för systemtekniker.