Kranjs bibliotek (Osrednja knjiznica Kranj), Slovenien

Tills vidare använder vi Debian i vår produktionsmiljö bara på våra webbserver som står som värd för vår webbplats, e-post, DNS, grupprogramvara, CMS... Maskinen är även värd för några av våra anställdas privata webbplatser.

Vi valde Debian på grund av det fenomenala pakethanteringssystemet, att det är relativt enkelt att installera, mycket stabilt och helt fritt. Debian är den Linuxdistribution vi föredrar och även vår testmiljö när vi försöker hitta och testa lösningar för våra IT-behov.