Subnet, Österrike

Alla vara nuvarande 6 Linuxservrar kör Debian. Dessa är webb-, fil- och DNS-servrar, en strömmande server, med mera. Planerade projekt som använder Debian är bland andra att köra e-posttjänster och att ersätta vår för närvarande LRP-baserade router.

Debian ersatte andra Linuxdistributioner huvudsakligen på grund av hur enkelt det är att använda och administrera. Säkerhetsuppdateringar eller till och med uppdateringar från en utgåva till nästa är så stabila och enkla de kan vara.

Förutom ett fullt operativt nätverk med disklösa klienter kör även några av våra vanliga arbetsstationer Debian varje dag.