Institut for Hematologi og Blodtransfusion, Prag, Tjekkiet

Institut for Hematologi og Blodtransfusion er en organisation til behandling af og forskning i sygdomme i forbindelse med hematogene celler (som leukæmi) og mange andre blodsygdomme. Vi anvender x86-baserede Debian-servere til vores database, fil-shares og vores intranetprogrammel, såvel som stille infrastrukturtjenester som postforsendelse, webproxy og NAT til rådighed. Vi anvender også x86-baserede desktop-maskiner med Debian som erstatning for W**-maskiner flere steder på instituttet.

Vi valgte Debian GNU/Linux på grund af Debians glimrende pakkehåndtering, stabilitet og Debian-fællesskabet.