Institutet för hematologi och blodtransfusion, Prag, Tjeckien

Institutionen för hematologi och blodtransfusion är en organisation för behandling och forskning inom sjukdomar som har samband med hematogena celler (såsom leukemi) och många andra blodsjukdomar. Vi använder x86-baserade Debianservrar för att stå värd för databaser, fildelning och vårt företags intranätapplikationer samt tillhandahålla infrastrukturtjänster såsom vidareförmedling av e-post, webbmellanserver och NAT. Vi kör även x86-Debianskrivbordsdatorer istället för W** på flera platser inom institutet.

Vi valde Debian GNU/Linux på grund av Debians fina pakethantering, stabilitet och Debians användarmiljö.