Debian trên CD

Ảnh bìa cho đĩa CD Debian

Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Phần đồ họa chính thức cho các bản phát hành hiện tại và gần đây có lẽ sẵn có trên trang wiki chủ đề.

Nếu bạn tạo ảnh riêng của mình cho vỏ đĩa CD và muốn chia sẻ chúng với chúng tôi, vui lòng báo cho chúng tôi! Biểu tượng Debian thì cũng sẵn có ở các dạng thức khác nhau.

Chú ý rằng các ảnh thu nhỏ chỉ là cái để lựa chọn. Theo các liên kết để xem phần đồ họa đầy đủ.