Το Debian σε CD

Δικτυακή εγκατάσταση από ένα μίνιμαλ CD

Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Ένα CD διακτυακής εγκατάστασης ή netinst είναι ένα μοναδικό CD που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα. Αυτό το μοναδικό CD περιέχει μόνο την ελάχιστη ποσότητα λογισμικού για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση και να φέρετε τα υπόλοιπα πακέτα από το Διαδίκτυο.

Τι είναι καλλίτερο για μένα — το μίνιμαλ εκκινήσιμο CD-ROM ή τα πλήρη CD; Εξαρτάται, αλλά νομίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις το η εικόνα του μίνιμαλ CD είναι καλλίτερη — πρώτα απ' όλα, μεταφορτώνετε τα πακέτα που επιλέξατε για εγκατάσταση στο μηχάνημά σας, που σας γλιτώνει και χρόνο και δεδομένα στο διαδίκτυο. Από την άλλη, τα πλήρη CD είναι πιο κατάλληλα όταν κάνετε εγκατάσταση σε περισσότερα από ένα μηχανήματα, ή σε μηχανήματα χωρίς μια δωρεάν σύνδεση στο Διαδίκτυο.

What types of network connections are supported during installation? The network install assumes that you have a connection to the Internet. Various different ways are supported for this, like analogue PPP dial-up, Ethernet, WLAN (with some restrictions), but ISDN is not — sorry!

The following minimal bootable CD images are available for download:

Official netinst images for the stable release

Up to 300 MB in size, this image contains the installer and a small set of packages which allows the installation of a (very) basic system.

netinst CD image (generally 150-300 MB, varies by architecture)

For information what these files are and how to use them, please see the FAQ.

Once you have downloaded the images, be sure to have a look at the detailed information about the installation process.