Debian på cd

Udgivelsesoplysninger om cd-aftryk med Debian

Denne side indeholder nogle historiske sidste øjebliksoplysninger om de officielle cd-aftryk med Debian.

Oplysninger om installeringsproblemer vedrørende udgivelser efter dem, der er angivet herunder, er tilgængelige fra siden med installeringsoplysninger til hver udgivelse. Oplysninger om den aktuelle stabile udgave findes her.

Listen nedenfor vedligeholdes ikke længere.


Official Debian 4.0 rev2

Ingen kendte problemer.

Official Debian 4.0 rev1

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 4.0 rev0

Hvis du installerer fra cd-rom eller dvd, og også vælger at anvende et netværksfilspejl under installeringen, er der en risiko for at der efter installationen i filen vil være linjer i filen /etc/apt/sources.list der refererer til sarge i stedet for etch.
Dette sker kun hvis filspejlet du valgte ikke er ajourført og stadig har sarge som stabil udgave. Det anbefales at brugere, der installerer etch fra cd/dvd kort efter udgivelsen, kontrollerer deres sources.list-fil efter installeringen og erstatter sarge med etch hvor det er nødvendigt.

Officiel Debian 3.1 rev6a

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.1 rev6

En fejl blev opdaget i 3.1r6-installerings-cd/dvd-aftrykkene: installeringer gik galt med det samme på grund af et manglende symbolsk link til oldstable. Dog fungerer opdaterings-cd/dvd-aftrykkene korrekte.

Dette problem er rettet i 3.1r6a-aftrykkene.

Officiel Debian 3.1 rev5

Under installering af arkitekturerne i386, hppa, ia64 og s390, kan installeringsprogrammet vælge en forkert kerne til ditsystem.
Du kan omgå problemet ved at genstarte installeringsprogrammet med parameteret debconf/priority=medium. Dette viser den komplette liste over tilgængelige kerner, blandt hvilket du kan vælge den variant, der passer til dit system.

Vi beklager de problemer, dette måtte medføre. Vi forventer at rette fejlen i r6.

Officiel Debian 3.1 rev4

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.1 rev3

CD#1 indeholder ekstra filer, der skulle have været slettet, men blev overset da 3.1r3 blev udgivet. Dette medfører to problemer:

  • Kernen installeret vha. disse aftryk vil, i nogle tilfælde, ikke være den nyeste kerne på cd'en, men derimod den tidligere version. Opdater kernen særskilt efter installeringen, og alt skulle være i orden.
  • Da de ekstra filer på CD#1 optager ekstra plads, er der ikke længere plads til nogle af de almindelige installerings-tasks. Ønsker du kun at installere alle disse tasks fra cd, skal du desuden bruge CD#2.

Vi beklager besværet dette måtte medføre, og forventer at løse problemet i forbindelse med udgivelsen af r4. Dvd-aftryk og netværksinstalleringer skulle ikke være påvirket.

Officiel Debian 3.1 rev2

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.1 rev1

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.1 rev0a

Denne cd's README-fil fortæller, at cd'en er en uofficiel betaversion - dette er ikke korrekt, det er den officielle cd-udgivelse. Vi beklager forvirringen.

Officiel Debian 3.1 rev0

Installering fra disse aftryk vil installere en ukorrekt linje til sikkerhedsopdateringer i /etc/apt/sources.list. Vi er i gang med at genfremstille alle aftryk.

Officiel Debian 3.0 rev6

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.0 rev5

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.0 rev4

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.0 rev3

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.0 rev2

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.0 rev1

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 3.0 rev0

Cd'ernes README-fil påstår at der er tale om en uofficiel beta-udgave. README-filen er forkert. Det er den officielle cd-udgave. Vi undskylder forvirringen.

Officiel Debian 2.2 rev7

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 2.2 rev6

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 2.2 rev5

Ingen kendte problemer.

Officiel Debian 2.2 rev4 og rev4.1

Man kunne ikke starte fra de originale 2.2rev4-cd'er til PowerPC-arkitekturen. De blev lavet igen og blev kaldt 2.2rev4.1 som ikke er forskellig fra 2.2rev4 bortset fra på PowerPC.

Officiel Debian 2.2 rev3

Det rapporteres af bærbare computere fra Toshiba har problemer med at starte fra cd'erne fordi deres BIOS ikke kan håndtere 2.88MB startaftryk. Den nemmeste måde at påbegynde en installering af Debian på disse maskiner er at køre boot.bat fra mappen install/ på cd'en Binary-1.

Alle pakker i sektionen contrib er ikke indeholdt på cd'erne, da de er afhængige af ikke-frie pakker (non-free) som heller ikke er på cd'erne.

Problemerne med muse-driveren gpm til teksttilstand er stadig ikke løst. Se afsnittet 2.2 rev0 nedenfor for flere oplysninger.

Officiel Debian 2.2 rev2

Alle pakker i sektionen contrib er ikke indeholdt på cd'erne, da de er afhængige af ikke-frie pakker (non-free) som heller ikke er på cd'erne.

Problemerne med muse-driveren gpm til teksttilstand er stadig ikke løst. Se afsnittet 2.2 rev0 nedenfor for flere oplysninger.

Officiel Debian 2.2 rev1

Der blev ikke lavet cd-aftryk til 2.2 rev1-udgivelsen.

Officiel Debian 2.2 rev0

Alle pakker i sektionen contrib er ikke indeholdt på cd'erne, da de er afhængige af ikke-frie pakker (non-free) som heller ikke er på cd'erne.

i386: Der er nogle problemer med muse-driveren gpm til teksttilstand mens man kører X Window System. Den nemmeste løsning er at fjerne linien repeat_type=<et-eller-andet> fra /etc/gpm.conf, køre /etc/init.d/gpm restart og dernæst genstarte X. Andre løsninger er mulige, bed vedligeholderen af gpm om at komme med flere oplysninger.

i386: Det tidligere tilgængelige cd-aftryk Binary-2 havde et én-bit-probkem som forhindrede pakken pdksh i at blive installeret. Det er meget nemt at reparere dit eget aftryk med programmet correct-i386-2.c.

Takket være Ken Teague har vi også præ-kompileret en Windows-version ; anvendelse: udpak .zip-filen i mappen hvor filen binary-i386-2.iso befinder sig, skift til den pågældende mappen i en DOS-boks og udfør kommandoen correct-i386-2 binary-i386-2.iso.

Hvis du har en cd-rom som du naturligvis ikke kan reparere, er den nemmeste måde at få pdksh på, at hente pakken (212 kB) og installere med dpkg -i pdksh_5.2.14-1.deb. Men du kan også kopiere filen fra cd'en til en midlertidig mappe og bruge det samme program, correct-i386-2.c, men du bør ændre det så POS er 0x64de.

PowerPC: PowerPC-udgaven af cd-aftrykkene Binary-1_NONUS og Binary-3 er også plaget af et én-bit-problem, der forhindrer smbfs henholdsvis gimp-manual i at kunne installeres. Repareres version er (langsomt) ved at brede sig til spejlene, men du kan reparere dine egne aftryk meget nemt med programmerne correct-powerpc-1_NONUS.c og correct-powerpc-3.c. Disse indeholder også oplysninger om individuelle reparering af påvirkede pakker, hvis de kopieres fra cd (hvilket er specielt nyttigt hvad angår den 15MB store gimp-manual).

Sparc: Cd'erne med 2.2 rev0 har et problem når man starter fra cd'en Binary-1. Dette er rettet i version 2.2 rev0a (eller 2.2_rev0_CDa) Sparc-cd'erne.

Sparc: Hvis X ikke starter korrekt, og fejlmeddelelsen nævner musen, og du ikke kører muse-driveren til teksttilstand, gpm, kan "rm -f /dev/gpmdata" måske hjælpe.

Alpha: Cd'erne med 2.2 rev0 kan vise sig besværlige når man starter fra cd'en Binary-1. For at løse det, kan man starte med -flags i, og skrive følgende ved aboot-prompt'en:
    aboot> b /linux initrd=/boot/root.bin root=/dev/ram
Dette problemer er rettet i version 2.2 rev0a (eller 2.2_rev0_CDa) af Alpha-cd'erne.

Potato test-cycle-3

Muse-driveren gpm til teksttilstand har nogle problemer. Du bør ikke køre programmet mouse-test, og du er nødt til at udføre /etc/init.d/gpm stop før du kan bruge musen i X.

Potato test-cycle-2

Muse-driveren gpm til teksttilstand har nogle problemer. Du bør ikke køre programmet mouse-test, og du er nødt til at udføre /etc/init.d/gpm stop før du kan bruge musen i X.

Potato test-cycle-1

Ingen relevante oplysninger