Debian op CD

Release-informatie over Debian-CD-images

Deze pagina bevat historische informatie met betrekking tot de officiële Debian CD-images.

Informatie over installatieproblemen voor releases na die opgeomen in het overzicht hieronder is beschikbaar op de installatie-informatie pagina voor de betreffende release. Voor de huidige stabiele release is dat hier.

De informatie hieronder wordt niet langer bijgewerkt.


Officiële Debian 4.0 rev2

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 4.0 rev1

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 4.0 rev0

Als u een installatie uitvoert vanaf CD-ROM of DVD en u ervoor kiest tijdens de installatie een spiegelserver te gebruiken, bestaat de kans dat er na de installatie in het bestand /etc/apt/sources.list regels aanwezig zijn die verwijzen naar sarge in plaats van etch.
Dit kan alleen gebeuren indien de spiegelserver die u selecteerde nog niet is bijgewerkt en nog steeds sarge als stabiele release heeft. Gebruikers die etch installeren vanaf CD/DVD in de periode direct na de release, wordt aangeraden hun sources.list bestand na de installatie te controleren en indien nodig sarge te vervangen door etch.

Officiële Debian 3.1 rev6a

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.1 rev6

In de installatie CD/DVD images voor 3.1r6 is het volgende probleem gevonden: installaties mislukken onmiddelijk door het ontbreken van een symbolische verwijziging voor oldstable. De opwaarderings CD/DVD images werken wel juist.

Dit probleem is verholpen in de 3.1r6a images.

Officiële Debian 3.1 rev5

Tijdens installaties op de platformen i386, hppa, ia64 en s390 is het mogelijk dat het installatiesysteem een voor uw systeem onjuiste kernel selecteert.
U kunt dit probleem omzeilen door bij het opstarten van het installatiesysteem de parameter debconf/priority=medium mee te geven. Hierdoor zal een volledige lijst van beschikbare kernels worden getoont waaruit u de juiste voor uw systeem kunt selecteren.

Onze excuses voor eventueel ongemak hierdoor; we verwachten dit probleem te verhelpen voor r6.

Officiële Debian 3.1 rev4

Geen problemen bekend.

Official Debian 3.1 rev3

CD#1 bevat een aantal extra bestanden die verwijderd hadden moeten worden maar bij de release van 3.1r3 over het hoofd zijn gezien. Dit veroorzaakt twee problemen:

  • De kernel die door deze images wordt geïnstalleerd zal in sommige gevallen niet de meest recente kernel op de CD zijn, maar een vorige versie. Dit kan worden gecorrigeerd door de kernel na de installatie op te waarderen.
  • Vanwege de extra bestanden op CD#1 passen niet alle pakketten benodigd voor enkele standaard installatietaken meer op deze CD. Om alle taken vanaf CD te kunnen installeren is daarom ook CD#2 vereist.

Onze excuses voor eventueel ongemak hierdoor; we verwachten de problemen te verhelpen voor r4. De beschreven problemen gelden niet voor installaties vanaf DVD of netwerk.

Officiële Debian 3.1 rev2

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.1 rev1

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.1 rev0a

De README op de CD spreekt van een onofficiële beta. De README is verkeerd, het is de officiële CD-release. Sorry voor de verwarring.

Officiële Debian 3.1 rev0

Installaties met deze images zullen een foutieve regel instellen in /etc/apt/sources.list voor de beveiligingsupdates.

Officiële Debian 3.0 rev6

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.0 rev5

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.0 rev4

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.0 rev3

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.0 rev2

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.0 rev1

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 3.0 rev0

De README van de CD verklaart dat de CD een onofficiële beta is. De README is verkeerd, het is de officiële CD-release. Excuseer ons voor de verwarring.

Officiële Debian 2.2 rev7

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 2.2 rev6

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 2.2 rev5

Geen problemen bekend.

Officiële Debian 2.2 rev4 en rev4.1

Er kon niet van de oorspronkelijke 2.2rev4-CD's voor de powerpc-architectuur opgestart worden. Ze zijn opnieuw gegenereerd - de resulterende 2.2rev4.1-release verschilt niet van 2.2rev4, behalve op powerpc.

Officiële Debian 2.2 rev3

Toshiba-laptops hebben problemen bij het opstarten vanaf de CD's omdat hun BIOS opstartimages van 2.88MB niet aankan. De gemakkelijkste manier om de Debian-installatie te starten op deze machines is door boot.bat uit te voeren in de install/-map van de Binary-1 CD.

Niet alle pakketten van de sectie contrib zijn op de CD's, omdat ze afhangen van niet-vrije pakketten die ook niet op de CD's zijn.

De problemen met het gpm-tekstmodus-muisbesturingsprogramma zijn nog altijd niet opgelost. Zie in de 2.2 rev0-section hieronder voor meer informatie.

Officiële Debian 2.2 rev2

Niet alle pakketten van de sectie contrib zijn op de CD's, omdat ze afhangen van niet-vrije pakketten die ook niet op de CD's zijn.

De problemen met het gpm-tekstmodus-muisbesturingsprogramma zijn nog altijd niet opgelost. Zie in de 2.2 rev0-sectie hieronder voor meer informatie.

Officiële Debian 2.2 rev1

Er zijn geen CD-images aangemaakt voor de 2.2rev1-release.

Officiële Debian 2.2 rev0

Niet alle pakketten van de contrib-sectie zijn op de CD's, omdat ze afhangen van niet-vrije pakketten die ook niet op de CD's zijn.

i386: Er zijn enkele problemen met het gpm-tekstmodus-muisbesturingsprogramma wanneer het X Window System draait. De gemakkelijkste oplossing is om de regel repeat_type=<iets> te verwijderen in /etc/gpm.conf, /etc/init.d/gpm restart uit te voeren en dan X opnieuw te starten. Er zijn andere oplossingen, vraag de gpm-beheerder om meer documentatie te verschaffen.

i386: Het vroeger beschikbare Binary-2 CD-image had een één-bitprobleem dat vermeed dat u het pakket pdksh kon installeren. Uw eigen image herstellen is zeer gemakkelijk door het correct-i386-2.c-programma.

Bedankt Ken Teague we hebben ook een voorgecompileerde Windows-versie; gebruik: pak de .zip uit in de map waar het binary-i386-2.iso-bestand is, ga dan in een DOS-venster naar deze map een voer het commando correct-i386-2 binary-i386-2.iso uit.

Als u een CD-ROM heeft, die u vanzelfsprekend niet kan herstellen, dan is de gemakkelijkste optie om pdksh te verkrijgen door het af te halen (212 kB) en te installeren met dpkg -i pdksh_5.2.14-1.deb. Maar u kunt ook het bestand van de CD kopiëren naar een tijdelijke map en hetzelfde correct-i386-2.c-programma gebruikern, maar dan moet u het wijzigen zodat POS 0x64de is.

PowerPC: De powerpc Binary-1_NONUS- en Binary-3 CD-images hebben ook een één-bitprobleem die vermijden dat u smbfs en gimp-manual kunt installeren. Herstelde versies zijn (traag) aan het propageren naar de spiegelservers, maar u kan uw eigen images zeer gemakkelijk herstellen met het correct-powerpc-1_NONUS.c- en correct-powerpc-3.c-programma Deze bevatten ook informatie voor het herstellen van de individuele pakketten gekopieerd van de CD (wat vooral nuttig is voor de 15MB-grote gimp-manual).

Sparc: De 2.2rev0-CD's hebben een probleem bij het opstarten van de Binary-1 CD. Dit is opgelost in de 2.2 rev0a- (of 2.2_rev0_CDa-) versie van de sparc-CD's.

Sparc: Als X niet correct start en de foutboodschap vermeld de muis en u bent het gpm-tekstmodus-muisbesturingsprogramma niet aan het draaien, dan kan "rm -f /dev/gpmdata" helpen.

Alpha: De 2.2rev0-CD's kunnen problematisch zijn voor het opstarten van de Binary-1 CD. Om dit op te lossen, start u op met -flags i, geef dan het volgende bij de aboot-prompt:
    aboot> b /linux initrd=/boot/root.bin root=/dev/ram
Dit probleem is gecorrigeerd in de 2.2 rev0a- (of 2.2_rev0_CDa-) versie van de alpha-CD's.

Potato test-cycle-3

Het gpm-tekstmodus-muisbesturingsprogramma heeft enkele problemen. U mag het mouse-test-programma niet uitvoeren en u zal /etc/init.d/gpm stop moeten uitvoeren alvorens u de muis kunt gebruiken in X.

Potato test-cycle-2

Het gpm-tekstmodus-muisbesturingsprogramma heeft enkele problemen. U mag het mouse-test-programma niet uitvoeren en u zal /etc/init.d/gpm stop moeten uitvoeren alvoren u de muis kunt gebruiken in X.

Potato test-cycle-1

Geen relevante informatie