Debian på cd

Versionsfakta för Debian-cd-avbildningar

Denna sida innehåller historisk sista-minuten-information om de officiella cd-avbildningarna för Debian.

Information om installationsproblem för versioner efter de som visas nedan finns i installationsinformationen för varje utgåva. Information för den senaste stabila utgåvan.

Listan nedan underhålls inte längre.

Officiella Debian 4.0 rev2

Inga kända problem.

Officiella Debian 4.0 rev1

Inga kända problem.

Officiella Debian 4.0 rev0

Om du installerar från cd-rom eller dvd och även väljer att använda en nätverksspegel under installationen är det möjligt att det finns rader som refererar till sarge istället för etch i filen /etc/apt/sources.list.
Detta kan endast ske om spegeln du valt inte är àjourförd och fortfarande har sarge som den stabila utgåvan. Användare som installerat etch från cd/dvd strax efter släppet ombeds kontrollera sin sources.list-fil efter installationen och ersätta sarge med etch om så behövs.

Officiella Debian 3.1 rev6a

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.1 rev6

Det har upptäckts ett fel i installations-cd/dvd-avbildningarna 3.1r6: installationer misslyckas omedelbart då den symboliska länken oldstable saknas. Uppdaterings-cd/dvd-avbildningarna fungerar dock.

Detta problem har lösts i 3.1r6a-avbildningarna.

Officiella Debian 3.1 rev5

Under installation på i386-, hppa-, ia64- och s390-arkitekturerna kan installationsprogrammet välja fel kärna för ditt system.
Du kan gå runt problemet genom att starta installationsprogrammet med flaggan debconf/priority=medium. Detta leder till att du får en komplett lista över tillgängliga kärnor, från vilken du manuellt kan välja den kärna som är lämplig för ditt system.

Vi ber om ursäkt för de problem detta kan medföra och förväntar att detta kommer att korrigeras i r6.

Officiella Debian 3.1 rev4

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.1 rev3

Cd 1 innehåller några extra filer som skulle ha tagits bort, men som missades när 3.1r3 publicerades. Detta orsakar två problem:

  • Kärnan som installeras av dessa avbildningar kommer, i vissa fall, inte vara den senaste versionen från cd:n, utan istället den föregående versionen. Om du uppdaterar kärnan specifikt efter installationen så bör allt fungera som det skall.
  • Eftersom de extra filerna på cd 1 tar upp extra utrymme får några av de vanliga installationsfunktionerna inte plats där. Om du vill installera dessa funktioner från enbart cd behöver du även cd 2.

Vi ber om ursäkt för de problem detta orsakar; vi räknar med att korrigera detta problem i r4. Dvd-avbildningar och nätverksinstallationer påverkas inte.

Officiella Debian 3.1 rev2

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.1 rev1

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.1 rev0a

Cd:ns README-fil säger att cd:n är en inofficiell beta. README-filen har fel, det är den officiella cd-utgåvan. Vi ber om ursäkt för förvirringen.

Officiella Debian 3.1 rev0

Om du installerar från dessa avbildningar läggs en inkorrekt inställning för säkerhetsuppdateringar in i /etc/apt/sources.list. En komplett ombyggning är på gång.

Officiella Debian 3.0 rev6

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.0 rev5

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.0 rev4

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.0 rev3

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.0 rev2

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.0 rev1

Inga kända problem.

Officiella Debian 3.0 rev0

README-filerna på cd:n påstår att cd:n är en inofficiell beta. README_filen har fel, det är den officiella cd-utgåvan. Vi ber om ursäkt för förvirringen.

Officiella Debian 2.2 rev7

Inga kända problem.

Officiella Debian 2.2 rev6

Inga kända problem.

Officiella Debian 2.2 rev5

Inga kända problem.

Officiella Debian 2.2 rev4 och rev4.1

De ursprungliga 2.2rev4-skivorna för powerpc-arkitekturen gick inte att starta. De har skapats om – den därav uppkomna utgåvan 2.2rev4.1 skiljer sig inte från 2.2rev4 förutom på powerpc.

Officiella Debian 2.2 rev3

Bärbara datorer från Toshiba anges ha problem med att starta från skivorna eftersom deras BIOS inte kan hantera 2,88 Mbyte-startavbildningarna. Det enklaste sättet att installera Debian på dessa maskiner är att köra boot.bat från katalogen Install på den första binär-cd:n.

Inte alla paket från sektionen contrib medföljer på skivorna eftersom de beror på icke-fria paket som inte heller medföljer skivorna.

Problemen med textlägesmusdrivrutinen gpm har fortfarande inte lösts. Se i 2.2 rev0-stycket nedan för information.

Officiella Debian 2.2 rev2

Inte alla paket från sektionen contrib medföljer på skivorna eftersom de beror på icke-fria paket som inte heller medföljer skivorna.

Problemen med textlägesmusdrivrutinen gpm har fortfarande inte lösts. Se i 2.2 rev0-stycket nedan för information.

Officiella Debian 2.2 rev1

Inga cd-avbildningar skapades för 2.2 rev1-utgåvan.

Officiella Debian 2.2 rev0

Inte alla paket från sektionen contrib medföljer på skivorna eftersom de beror på icke-fria paket som inte heller medföljer skivorna.

i386: Det förekommer en del problem med textlägesmusdrivrutinen gpm när X Window System körs. Den enklaste lösningen är att ta bort raden repeat_type=<någonting> från /etc/gpm.conf, köra "/etc/init.d/gpm restart" och sedan starta om X. Andra lösningar är möjliga, be ansvarige för gpm att tillhandahålla ytterligare dokumentation.

i386: Den tidigare tillgängliga binär-cd:n nummer 2 hade en trasig bit vilken förhindrade paketet pdksh att installeras. Det är väldigt enkelt att reparera din egen avbildning med programmet correct-i386-2.c.

Tack vare Ken Teague har vi en förkompilerad Windowsversion; gör så här: packa upp .zip-filen i katalogen där filen binary-i386-2.iso befinner sig. Gå sedan till katalogen i ett DOS-fönster och ge kommandot correct-i386-2 binary-i386-2.iso.

Om du har en cd-rom, som du uppenbarligen inte kan reparera, är det enklaste alternativet för att få tag i pdksh att hämta det (212 kilobyte) och installera med dpkg -i pdksh_5.2.14-1.deb. Du kan även kopiera filen från cd:n till en temporär katalog och använda samma correct-i386-2.c-program, men då måste du ändra det så att POS är 0x64de.

PowerPC: Avbildningarna för binär-cd 1-nonus och 3 för powerpc plågas också av ett bitfel, vilket förhindrar smbfs respektive gimp-manual att installeras. Reparerade versioner sprids (långsamt) till speglarna, men du kan reparera dina egna avbildningar väldigt enkelt med programmen correct-powerpc-1_NONUS.c och correct-powerpc-3.c. De innehåller även information för att reparera de påverkade paketen individuellt när de kopieras från cd:n (vilket är till speciell hjälp för det 15 megabyte stora gimp-manual).

Sparc: 2.2 rev0-skivorna har problem vid starta av den första binär-cd:n. Detta har rättats i 2.2 rev0a- (eller 2.2_rev0_CDa)-versionerna av sparc-skivorna.

Sparc: Om X inte startar korrekt, felmeddelandet nämner musen och du inte kör textlägesmusdrivrutinen gpm kan rm -f /dev/gpmdata hjälpa till.

Alpha: 2.2 rev0-skivorna kan ge problem vid start från den första binär-cd:n. För att avhjälpa det, starta med -flags i, och skriv sedan detta vid aboot-prompten:
    aboot> b /linux initrd=/boot/root.bin root=/dev/ram
Detta problem har rättats i 2.2 rev0a- (eller 2.2_rev0a_CDa)-versionerna av alpha-skivorna.

Potato testcykel-3

Textlägesmusdrivrutinen gpm har en del problem. Du bör inte köra programmet mouse-test och du måste skriva /etc/init.d/gpm stop innan du använda musen i X.

Potato testcykel-2

Textlägesmusdrivrutinen gpm har en del problem. Du bör inte köra programmet mouse-test och du måste skriva /etc/init.d/gpm stop innan du använda musen i X.

Potato testcykel-1

Ingen relevant information