Το Debian σε CD

Vendors of Debian installation media

Argentina (2)   Brazil (1)   Canada (1)   France (2)   Germany (7)   Indonesia (1)   Italy (1)   Japan (1)   Netherlands (3)   Russian Federation (2)   Switzerland (1)   United Kingdom (3)   United States (2)   Uruguay (1)  

Debian creates and provides its entire distribution free of charge. Debian does not manufacture its own CDs, DVDs, BDs, or USBs, but relies on third-party vendors. To make it easier for vendors to provide a high quality disk, we provide official images for them. This is the only version that has been fully tested by our testing team and is by far the most popular way to buy Debian.

Some vendors allow customers to pay extra money and donate this to Debian. Others contribute a portion of sales of Debian disks back to Debian. This is indicated under Allows Contributions. We hope that you will consider making a donation to Debian.

If you are having trouble with a vendor (e.g. you paid for installation media but never received them), you can inform us by sending mail to debian-www@lists.debian.org.

If you want to buy a computer system that has Debian already installed on it, go to the Debian Pre-installed Page.

If you are a Debian installation media vendor or you wish to become one, please see the information for Debian CD vendors.


Argentina

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
lavorato IT Όχι DVD amd64 i386 Όχι email
SW Computacion Ναι DVD i386, amd64 Όχι email

Brazil

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Hudson Oliveira Ναι DVD multi-arch, amd64, i386 Ναι email

Canada

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Stormfront Ventures Ναι CD+DVD amd64, i386 Ναι email

Switzerland

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Dominique E. Blake-Hofer Ναι CD amd64, i386 Ναι email

Germany

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Debianland.de Ναι CD+DVD multi-arch, i386, amd64, πηγαίος κώδικας Ευρωπαΐκές αποστολές email
Dr. Hinner EDV Ναι CD+DVD ALL Ναι email
Druckerzwerge.de Όχι DVD amd64, i386 Όχι email
Joomla Webdesign Homburg Ναι DVD amd64, i386 Όχι email
Linux-Onlineshop Ναι DVD+USB amd64, i386, powerpc Ναι email
Tintenalarm.de Ναι CD+DVD amd64, arm, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc, πηγαίος κώδικας Ευρωπαΐκές αποστολές email
vianos webdesign Ναι DVD multi-arch, amd64, i386 Ευρωπαΐκές αποστολές email

France

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
GetLinux Όχι DVD multi-arch, amd64, i386, powerpc, πηγαίος κώδικας Ναι email
Hypra Όχι CD+DVD ALL Ναι email

Indonesia

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Toko Baliwae - Tokonya Maniak Linux Όχι CD+DVD i386 Ναι email

Italy

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Laser Office sas Ναι CD+DVD amd64, i386, πηγαίος κώδικας Ευρωπαΐκές αποστολές email

Jordan

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή

Japan

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
env-reform.com Όχι DVD i386, amd64 Όχι σελίδα

Netherlands

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
De Linuxspecialist Ναι CD+DVD alpha, arm, i386, m68k, powerpc, sparc, πηγαίος κώδικας Ναι email
Dutch Debian Distribution Initiative Ναι CD+DVD+BD+USB ALL Ευρωπαΐκές αποστολές email
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Ναι CD+DVD+USB ALL Ναι email

New Zealand

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή

Russian Federation

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
GNU/Linuxcenter Ναι DVD+USB amd64 i386 Όχι email
Linux2u Όχι CD+DVD amd64 i386 Σε ορισμένες περιοχές email

United Kingdom

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
Onyx Dragon Όχι CD+DVD amd64 i386 πηγαίος κώδικας Ναι email
Steve McIntyre Ναι CD+DVD+BD+USB ALL Ναι email
thelinuxshop Όχι CD i386 Όχι email

United States

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
LinuxCollections.com Ναι CD+DVD+USB amd64, i386, ia64, powerpc, πηγαίος κώδικας, kfreebsd-i386, kfreebsd-amd64 Ναι email
ShopLinuxOnLine.com Όχι DVD+USB amd64, i386, ppc64el, πηγαίος κώδικας Ναι email

Uruguay

Πωλητής Επιτρέπει συνεισφορές CD/DVD/BD/USB Αρχιτεκτονικές Διεθνείς αποστολές εμπορευμάτων Επαφή
PM Consultores Ltda Όχι CD+DVD amd64, i386 Ναι email