Debian i kredsløb på rumfærge

8. juli 1997

Mens dette skrives er Debian-systemet i kredskøb på U.S. Space Shuttle. Det overvåger et eksperiment i det videnskablige mikrotyngdekraftslaboratorium. Alle oplysninger er tilgængelige i juli 1997-nummeret af Linux Journal.