Linux-distributioner og fri software-fællesskabet - nogle ord fra Debians formand

15. november 1997

I Debian-projektet fremstiller vi et helt frit Linux-system af høj kvalitet. Men som frivillige har vi også et andet arbejde - Debian hjælper til med at gøre de kommercielle Linux-distributioner ærlige ved at stille et ikke-kommercielt alternativ til rådighed, som de kan sammenlignes med.

Der er en social kontrakt i fri software-fællesskabet. God medlemmer finder værdierne i det, ved den frie software som andre har bidraget med, og giver til gengæld værdier tilbage ved selv at have udviklet fri software. Dårlige medlemmer tager bare.

Lever din Linux-distribution op til den sociale kontrakt? Debians retningslinier kan ses på https://www.debian.org/social_contract. Det er vores tilkendegivelse af at vi giver noget til gengæld til fri software-fællesskabet, og vores retningslinier for hvad fri software er og hvad der ikke er helt frit. Vi offentliggjort det for cirka et halvt år siden, og forventede at andre Linux-distributioner også ville tilkendegive på skrift hvordan de ville behandle fri software-fællesskabet. Indtil videre har ingen andre Linux-distributioner kommet med tilkendegivelser.

Hvis du bruger et andet Linux-system end Debian, beder vi dig om at bede dem om en kopi af deres sociale kontrakt på skrift. Vi ønsker at du får mulighed for at sammenligne alle Linux-systemer på basis af hvordan de behandler fri software-fællesskabet.

        Tak

        Bruce Perens
	Debians projektleder