Debian vil begynde kun at bruge frie versioner af X Window-systemet

9. april 1998

Vi er kede af den nylige diskussion i Open Group om at udgive fremtidige ydgaver af X som fri software — der vil være begrænsninger på kommerciel anvendelse, blandt andet store afgifter.

Debians sociale kontrakt lover at vi kun vil fremme programmer som lever op til vore retningslinier for fri software. Disse retningslinier kræver at programmerne er tilgængelige for kommerciel såvel som ikke-kommerciel anvendelse.

Debian kan derfor ikke levere versioner af X som er baseret på X11R6.4. I stedet vil vi basere vore udgivelser på X11R6.3 (som er fri); vi er sikre på at fri software-fællesskabet vil leve op til udfordringen ved at udvikle flere frie versioner baseret på X11R6.3.

Vi har noteret os at XFree86 pt. overvejer deres reaktion på denne situation. Vi håber inderligt at de stadig vil følge det helt frie software-fællesskab, ved ikke at lægge fremtidigt arbejde i den nu lukkede X-distribution fra Open Group.

Vi opfordrer også kommercielle forhandlere (uanset om de følger fri software-fællesskabet eller ej) til at udtrykke deres støtte til at X skal forblive fri.

Arbejdet med at duplicere og tabet af standardisering i forbindelse med at opdele udviklingen af X er uheldig, men er blevet gjort uundgåelige ved Open Groups beslutning om at fjerne X fra fri software-fællesskabet.