Debian GNU/Linux 2.0 "Hamm" släppt

24 juli 1998

Debian GNU/Linux 2.0 "Hamm" har officiellt släppts för i386- och m68k-arkitekturerna.

Det kan hämtas på följande sätt:

Debian 2.0 innehåller över 1500 förkompilerade binärpaket med bidrag från över 400 utvecklare, inkluderande alla favoriterna: webbservrar, GIMP, gcc, egcs, XFree86, SQL-servrar och många andra verktyg och hjälpprogram. Den markerar även övergången från det äldre libc5 till det nyare libc6.

Debians kraftfulla pakethanterare "dpkg" möjliggör enkel installation, underhåll och uppdatering av paket, inkluderande sofistikerad hantering av beroenden och konfigurationer. Paket från andra distributioner kan lätt installeras med verktyget "alien".

Debian utvecklingsdistributioner för Alpha, Sparc och PowerPC är också tillgängliga under "unstable"-trädet från ftp-platsen, och kommer troligen att släppas med Debian 2.1 "Slink". Utveckling fortgår för närvarande för UltraSparc, Netwinder och Hurd-baserade distributioner.

Varför Debian GNU/Linux?

Uppgraderingsinformation

För att undgå problem med att bara uppgradera paket via dpkg, dselect eller dftp (på grund av möjliga konflikter mellan libc5 och libc6) rekommenderar vi en specifik uppgraderingsprocedur. Dokumentet som beskriver denna procedur finns på:

https://www.debian.org/releases/hamm/HOWTO.upgrade

Det finns flera sätt att uppgradera från en tidigare version:
 1. autoup.sh - Detta är ett skript som uppgraderar programmen i rätt ordning, och till och med hämtar deb-arkiven åt dig. På grund av de fortgående ändringarna i arkivet är ett tar-arkiv med paket som var tillgängliga när autoup.sh senast släpptes tillgängligt. Detta finns i utvecklarhörnan på Debians webbplats, men nyare versioner finns på:
  • https://www.debian.org/releases/hamm/autoup/ (död länk)
  • http://ftp.debian.org/debian/hamm/hamm/upgrade-i386/ (död länk)
  • http://www.uk.debian.org/autoup/ (död länk)
  • http://debian.vicnet.net.au/autoup/ (död länk)
  • http://www.taz.net.au/autoup/ (död länk)
 2. apt-get - Detta är kommandoradsdelen av Debians framtida pakethanterare. Den vet hur paket sorteras, och kommer att hämta dem från lokala arkiv, http- och ftp-platser. Det kan slå ihop information från flera platser, så du kan använda din cd, en uppdaterad spegel, och en non-us-plats för den bästa blandningen av hastighet, variation och senaste versioner. Kör bara "apt-get update; apt-get dist-upgrade". Bo-versionen finns på: http://ftp.debian.org/debian/hamm/hamm/upgrade-i386/ (död länk). "Hamm"-versionen finns i project/experimental.
 3. För hand - Det finns dokumentation på https://www.debian.org/releases/hamm/autoup/HOWTO/libc5-libc6-Mini-HOWTO.html (död länk) men autoup.sh automatiserar bara detta, så detta är det minst bekväma alternativet.

Om Debian

Debian GNU/Linux är en fri distribution av operativsystemet Linux. Det underhålls och uppdateras genom arbete av de många användare som frivilligt bidrar med tid och arbete.

Kontaktinformation

För ytterligare information, sänd e-post till mailto:press@debian.org eller besök Debians webbplats på https://www.debian.org/.