Debians holdning til KDE-licensen

8. oktober 1998

Der har været mange kontraverser om de forskellige licenskrav som KDE's [1] og Troll Techs [2] Qt-bibliotek distribueres under, og om de to licensers sammenhæng.

Dette dokument forsøger at fokusere på aspekterne ved denne situation, som har resulteret i Debians [3] beslutning om at holde op med at distribuere binære KDE-filer via Debians netsted og officielle cd-rom'er.

Det bør bemærkes at denne handling er foretaget uden fjendlige hensigter mod ikke-fri [4] software, eller KDE, men udelukkende på det grundlag at de forskellige licenser kombineres på en sådan måde, at det ikke giver Debian (eller andre) lov til at distribuere de binære filer.

Problemet

 1. Troll Techs Qt-bibliotek distribueres under en licens [5] som indeholder disse vilkår (i oversættelse):

  Du kan kopiere denne version af Qt Free Edition så længe hele arkivet distribueres uden ændringer, og i sin helhed, inklusive denne bemærkning.

 2. KDE-koden distribueres under GNU GPL version 2 [6].
 3. Pt. skal KDE linkes mod Qt for at fremstille brugbare binære filer.

Paragraf 2b i GPL lyder (i oversættelse):

Du skal sørge for at alt arbejde som du distribuerer eller udgiver, i sin helhed eller i dele, består af eller er baseret på programmet eller dele deraf, licenseres som en helhed uden omkostninger for alle tredjeparter under vilkårene i denne licens.

Følgen af dette er at hvis du linker den GPL-licenserede KDE-kode mod Troll Techs Qt-bibliotek, skal du distribuere det under GPL.

Dog kræver GPL at du giver tilladelse til at ændre hele kildekoden til det program, som du distribuerer under disse vilkår, hvilket tydeligt er i konflikt med Qt's licensvilkår.

Paragraf 7 i GPL lyder (i översættelse):

7. Hvis ... af en eller anden årsag ... vilkårne pålægger dig ... som modsiger vilkårene i denne licens, kan de ikke frigøre dig fra vilkårene i denne licens. Hvis du ikke kan distribuere så du samtidig opfylder dine forpligtelser jf. denne licens og andre relevante forpligtelser, kan du som konsekvens deraf ikke distribuere programmet overhovedet.

Så, vi har nægtet rettet til overhovedet at distribuere programmet.

Mulige løsninger

 1. Licensskifte

  Eftersom er det valget af licens, der har medført problemet, er det en mulig løsning at ændre licensne. Det er uden problemer at distribuere et program under en licens, som siger noget i stil med:

  Dette program distribueres under GNU GPL v2, med yderligere tilladelse til at det kan linkes mod Troll Techs Qt-bibliotek, og distribueres uden at GPL anvendes på Qt;

  Dette skulle gøre det muligt for Debian (og alle andre) at distribuere binære KDE-filer og vil følge KDE-udviklernes faktiske hensigter.

  Hvem kan sætte dette i værk?

  Den eneste som kan ændre de licensvilkår, uden hvilke et program distribueres er ophavsretindehaveren (dvs. i de fleste tilfælde forfatteren).

  I tilfælde af at et program udviklet fuldstændig af KDE's kerneudviklere, burde det ikke være særlig svært at blive enige om at vælge en alternativ licens under hvilken de binære filer kan distribueres.

  Problemer vil sandsynligvis opstå når enten omfattende dele af koden kommer fra en større brugergruppe, eller når tredjeparts GPL-licenserede kode er tilpasset Qt. Dette er ikke overraskende, eftersom GPL eksplicit er udformet til at forhindre GPL-licenseret kode anvendes i ikke-frie programmer.

 2. KDE holder op med at anvende ikke-frie programmer.

  Der findes nogle situationer, som skulle kunne føre til dette. Det mest lovende er Harmony-projektet [7] (et försøg på at implementere en GPL-licenseret erstatning for Qt).

  Hvis noget af dette sker, så burde det være muligt at opbygge binære KDE-filer uden at være afhængig af ikke-fri kode, og de kan siden medtages som en del af Debian GNU/Linux-hoveddistributionen.

  For at dette skal kunne lade sig gøre, skal KDE-udviklerne naturligvis også skulle undgå at anvende andre ikke-fri biblioteker. Desuden bør de begrænse sig selv til kun at anvende funktionalitet (der inden længe) bliver tilgængelig i Harmony.

Hvad ER egentlig tillladt?

Hvad angår kode som er fuldstændig forfattet af KDE's kerneudviklere, kan de ignorere deres egen licens og distribuere de binære filer, som de ønsker [8].

Hvad angår styresystemer som leverer Qt som en standardkomponent [9] er der en undtagelse i GPL, der skulle gøre det muligt at distribuere binære filer linket mod Qt.

Naturligvis kan kildekoden frit offentliggøres, da problemet ikke opstår før den kombineres med Qt-biblioteket, og dennes licenskonflikt.

Hvad er IKKE tilladt?

At tage GPL-kode (personer andre end ophavsrettighedindehaverne) og linke den mod en inkompatibel licens, og distribuere det binære resultat er eksplicit forbudt [10].

I praksis indeholder de fleste GPL-licenserede programmer rettelser indsendt af mange forfattere. Dette betyder at det er umuligt for en person, at gøre krav på at være den eneste ophavsrettighedindehaver, og derfor udgive koden under alternative licensvilkår.

Det bør noteres at nogle af de binære KDE-filer indeholder store dele tredjeparts GPL-kode, til hvilken der ikke er ansøgt eller givet samtykke til at linke mod eller distribuere med Qt.

Konklussioner

 1. Man bør vælge licenser, der svarer til ens ønskede resultat.

  KDE-udviklerne vil ikke indføre alle de restriktioner, som fines i GPL, og så bør de ikke anvende GPL.

 2. Man bør respektørere de licensvilkår, under hvilke programmer distribueres.

  För Debian betyder det, at som det er nu, respekterer vi KDE's valg af GPL, ved ikke at distribuere deres binære filer (jf. GPL).

  För KDE betyder det, at de burde respektere andres anvendelse af GPL og få tilladelse til at linke koden mod ikke-frie biblioteker, inden de distribuerer de binære filer, som er et resultat af linkningen.

Referencer

[1] http://www.kde.org/
[2] http://www.trolltech.com/
[3] https://www.debian.org/
[4] https://www.debian.org/social_contract#guidelines
[5] http://www.troll.no/free-license.html (dødt link)
[6] https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
[7] http://harmony.ruhr.de/ (dødt link)
[8] Stephan Kulow, som er både Debian- og KDE-udvikler, har tilkendegivet at have til hensigt fortsat at fremstille Debian-pakker som distribueres fra KDE. ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/latest/distribution/deb/
[9] Det er ikke sikkert, at der findes sådanne styresystemer, men det er en del af diskussionen. Under alle omstændigheder sker det ikke i Debian GNU/Linux, da det er imod Debians retningslinjer for fri software [4].
[10] En mulig undtagelse er distribuering af binære KDE-filer til et styresystem, der har Qt som et systemkomponent. Debian GNU/Linux er med sikkerhed ikke et sådant system, og mange (deriblandt RMS) vil sige at Linux som helhed ikke er det

Bemærk: Red Hat har draget en lignende konklussion, som også være være interessant: http://www.redhat.com/redhat/qtlicense.html [Adressen virker ikke længere]

"Qt" är ett varumärke hos Troll Tech AS.

Du kan finde svar på spørgsmål stillet i dette dokument på adressen http://www.uk.debian.org/~phil/KDE-FAQ.html .

Copyright © 1998 Philip Hands. Du kan distribuere dette dokument jf. vilkårene i GNU General Public Licence, version 2 (Bemærk at du naturligvis tydeligt skal markere ændrede udgaver).