Debian GNU/Linux 2.1r4 släppt

15 december 1999

En ny uppdatering av Debian GNU/Linux 2.1-utgåvan (alias slink) har släppts. Den nya utgåvan, version 2.1r4, innehåller både säkerhetsuppdateringar och rättelser inför år 2000.

Vi känner för tillfället inte till några olösta år 2000-problem. Om sådana problem kommer till vår kännedom kommer vi att rapportera dem på vår år 2000-sida, https://www.debian.org/y2k/.

Här finns en komplett lista över paket som har ändrats i denna utgåva:

Säkerhetsuppdateringar:
 paket    : amd
 version   : 102-23.slink2
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : bind
 version   : 8.2.2p5-0slink1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärröverbelastningsattack

 paket    : dump
 version   : 0.4b9-0slink1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål

 paket    : kernel-source-2.0.38
 version   : 2.0.38-0
 arkitekturer : i386
 sårbarhet  : diverse

 paket    : htdig
 version   : 3.1.2-4slink6
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : inn
 version   : 1.7.2-4.1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : rättar buffertspill i inews

 paket    : lpr
 version   : 0.46-1-0slink1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål (kunde skriva ut oläsliga filer)

 paket    : mirror
 version   : 2.9-2.1
 arkitekturer : all
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : netkit-telnet
 version   : 0.12-4slink.1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärröverbelastningsattack

 paket    : nfs-server
 version   : 2.2beta37-1slink.1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : nis
 version   : 3.5-2
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : proftpd
 version   : 1.2.0pre9-4
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : fjärråtkomst

 paket    : pvm
 version   : 3.4beta7-4
 arkitekturer : i386
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål

 paket    : rvplayer
 version   : 5.0-9
 arkitekturer : i386
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål

 paket    : termcap-compat
 version   : 1.1.2
 arkitekturer : i386 m68k (ej tillämpligt på alpha)
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål (buffertspill)

 paket    : sendmail
 version   : 8.9.3-3slink1.0.1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål

 paket    : sendmail-wide
 version   : 8.9.3+3.2W-3slink1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 sårbarhet  : lokalt säkerhetshål


År 2000-uppdateringar:
 paket    : cvs
 version   : 1.10.7-1.99.slink.y2k.0
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : datum i loggar

 paket    : egcs
 version   : 1.1.2-0slink1 and 1.1.2-0slink2
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : datumhantering i g77

 paket    : elm-me+
 version   : 2.4pl25ME+65-0.slink.0
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : felaktig hantering av långa tal gav problem i datumsortering

 paket    : enscript
 version   : 1.6.2-3.99.slink.y2k.0
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : Versioner < 1.6.1 är kända för att ha problem med år
         2000-datum

 paket    : gnats
 version   : 3.113-0slink1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : rättar år 2000-problem

 paket    : gs
 version   : 5.10-3.99.slink.1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : rättar år 2000-problem

 paket    : sharutils
 version   : 1:4.2.1-1
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : datumhantering i shar-filer

 paket    : smartlist
 version   : 3.13-2
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : volymhuvud i digest-hantering

Övriga uppdateringar:
 paket    : boot-floppies
 version   : 2.1.12
 arkitekturer : i386
 problem   : uppdatering till 2.0.38-kärnan

 paket    : mew
 version   : 1.93-2
 arkitekturer : m68k
 problem   : synkad med de andra arkitekturerna

 paket    : pcmcia-cs
 version   : 3.0.5-10.slink.1
 arkitekturer : i386
 problem   : omkompilering för 2.0.38-kärnan

 paket    : selfhtml
 version   : 7.0-3
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : varumärkesintrång

 paket    : trn
 version   : 3.6-9.3.2
 arkitekturer : m68k
 problem   : synkad med de andra arkitekturerna

 paket    : vflib2
 version   : 2.24.2-2.99.slink.0
 arkitekturer : alpha i386 m68k sparc
 problem   : krävs av ny gs

Noter:
* uppdateringen för nfs-server för sparc-arkitekturen har ett lägre versionsnummer än den version som användes i den tidigare slinkutgåvan. Du måste manuellt uppgradera till den nya versionen.