Debianbaserad "Telemetry Box"-distribution släppt

25 januari 2001

Version 1.0 av "Telemetry Box"-distributionen har slutligen släppts. Tbox-distributionen är en Debian GNU/Linux potato-baserad skräddarsydd Linuxversion för fjärrövervakning och underhåll av nätverk.

En "telemetrilåda" möjliggör fjärrhantering och -diagnostik. Den använder en skräddarsydd version av netsaint för att samla data, vilken har utökats så att konfigurationen kan utföras genom Tbox:ens webbgränssnitt genom SQL-strukturer. Netsaint loggar till en SQL-tabell, varpå verktyg på Tbox:en kan visa data på olika sätt (grafer eller rapporter).

En del av Tbox:ens funktionalitet:

Installation från cd-avbildning

Först och främst bör installation ske från en cd-avbildning. Cd-avbildningsfilen får plats på en cd i kreditkortsstorlek (bara 50 Mbyte) och innehåller all funktionalitet. Jag kommer ha ha dessa cd-skivor fysiskt tillgängliga på LWE i Europa i början av februari.

Telemetriprogramvaran kan installeras som ett tillägg på ett existerande Debianinstallation, men den kräver modifieringar av Apache och/eller PHP. Se http://telemetrybox.org/ för detaljer.

Bidrag med öppen källkod

Källkod är tillgänglig från http://telemetrybox.org/tbox/source/. Patchar till existerande programvara har eller kommer att bidras till de respektive öppen källkodsprojekten.

openrock.net har utrustats med en kärnbaserad http-server (med patchar som hanterar blocknedladdningar och virtuella värdar). Att hämta det borde inte vara något problem.

Observera att vi inte anser att denna version har produktionskvalitet, vissa funktioner fungerar endast under speciella omständigheter, och några komponenter har prototypkaraktär. Det finns flera områden det arbetas på att förbättra, hjälp välkomnas. Idealiskt så skulle vi vilja att allt detta var en del av Debian, det största problemet var att den förenklade installationen och hanteringen krävde ändringar i paket som kanske inte välkomnas.

siteROCK, 24×7-övervakningsspecialisterna gjorde denna utgåva möjlig.

Denna artikel sändes in av Christoph Lameter <christoph@lameter.com>.