Debian GNU/Linux skal anvendes i valg-software

27. juli 2001

IT News skriver i artiklen 'The electoral test that pencil and paper meet' (Valgtesten, som blyant og papir går i møde) at Debian GNU/Linux skal anvendes i et elektronisk valgsystem i ACT's oktobervalg i Australien. De skriver: "Den eneste platform der gav robusthed og tillid fra vælgerne, var GNU Debian Linux, hvor al kildekoden er udgivet under licensen General Public License (GPL)."

Det Canberra-baserede konsulentfirma Software Improvements vandt en kontrakt til en værdi af 200.000 dollar på levering af et elektronisk valgsystem. "Online-stemmeafgivning er et yderst kritisk system, ikke i den forstand at nogens liv afhænger af det, men det skal være præcist, pålideligt og være tilgængeligt på dagen", sagde Carol Boughton fra Software Improvements, "Den primære grund til at vi valgte den løsning (GPL) var transparens og muligheden for at forsikre vælgerne om at alt går rigtigt til. Når koden er gjort tilgængelig, har alle mulighed for at se den efter i sømmene."

Artiklen forsætter med frygten for at anvende Open Source-software, "Ægte open source-systemer er værdifulde, men der er også en risiko ved dem, fordi alle kan få fat på og ændre koden." 'Ulempen' lader til at være at alle kan læse og forstå koden, og finde fejl og sikkerhedsproblemer. "Når man skriver i et open source-miljø, er man tvunget til at skrive med en vis grad af revision for øje.", fortsætter de.