Debian-projektet modtager økonomisk støtte

13. august 2005

Debian-projektet kan med tilfredshed oplyse at det støttes økonomisk af LinuxFund med 500 US-dollar om måneden i et helt år. Den Linux-orienterede kreditkort-organisation vil i alt udbetale 6.000 US-dollar. Pengene gives til projektet som led i LinuxFunds plan om at støtte fri software-projekter.

Projektet sætter stor pris på denne økonomiske støtte, og vil anvende støtten til på fornuftig vis at fortsætte med at opbygge et universelt styresystem, forbedre distributionen og skabe fri software. Debian-projektets udgifter er blanddt andre hardwareindkøb og støtte til projekets udvikleres deltagelse i talrige tekniske konferencer, deriblanddt den sjette årlige Debian Developers' Conference i Espoo, Finland, i sidste måned.

Debian-projektet vedligeholder over fyrre maskiner, der anvendes til udvikling af distributionen, vedligeholdelse af projekets infrastruktur og interne og eksterne tjenester.

Projektleder Branden Robinson konstaterer at "denne økonomiske støtte vil ikke være medvirkende til at gøre os mere fleksible og give os mulighed for at reagere hurtigt når uundgåelige hardwarefejl viser sig. Debian fungerer kun i kraft af donationer - vi sælger ingen produkter eller tjenesteydelser - og en fast, forudsigelig økonomisk støtte vil give os en større følelse af sikkerhed ved mere langsigtet ressourceplanlægning. Vi skylder ikke kun LinuxFund tak, men også anerkendelse for pionærarbejdet med nye modeller for økonomisk støtte til fri software-fællesskabet. De er et godt forbillede, og jeg ser frem til at andre vil følge det gode eksempel."

"LinuxFund yder økonomisk støtte til projekter med interesse for open source-fællessabet," sagde generaldirektør David Mandel. Mandel roste også Debian-projektet som et vigtigt projekt helliget åbenhed.

Om Debian

Debian-projektet er en organisation bestående af mange udviklere som frit stiller deres tid og arbejdskraft til rådighed, og samarbejder via Internet. I deres opgaver indgår vedligeholdelse og opdatering af Debian GNU/Linux, som er en fri distribution af styresystemet GNU/Linux. Debians loyalitet over for fri software, dets almennyttige karaktér, og dets åbne udviklingsmodel gør det unikt blandt GNU/Linux-distributioner.

Om LinuxFund

LinuxFund blev dannet i 1999 mens den teknologiske verden var på sit højeste. Den grundlæggende idé var at markedsføre et LinuxFund-kreditkort med et billede af Tux, Linux-pingvinen, og at bruge overskuddet til at støtte fri software økonomisk.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger kan man kontakte Debians pressehold på engelsk pr. e-mail på press@debian.org eller besøge Debians hjemmeside.

For oplysninger om at donere til Debian, se donationssiden eller kontakt treasurer@debian.org på engelsk.