Ændring vedr. Debians sikkerhedsvært

4. oktober 2005

Debian-projektet har flyttet offentlighedens adgang til security.debian.org, til en ny maskine venligst placeret hos Telegraaf Media Groep. Med denne flytning er Debians interne og eksterne sikkerhedsinfrastruktur blevet opsplittet, hvilket var et væsentligt krav i forbindelse med fremtidige forbedringer af denne service.

Efter udgivelsen af en opdatering af XFree86 (Debians sikkerhedsbulletin 816) blev det klart at den gamle maskine ikke længere kunne leve op til et stort antal brugeres behov. Den udgående forbindelse på 100 MBit/s var fuldstændig opbrugt 70 procent af dagen, og maskinen kunne ikke følge med belastningen.

Omstruktureringen af sikkerhedsinfrastrukturen har været diskuteret før hændelsen i sidste måned, og vil fortsætte indtil den endelige opsætning er på plads. Flytningen af den offentlige adgang til en mere ydedygtig maskien er første skridt mod en mere fleksibel og fejltolerant løsning, som bedre kan håndtere spidsbelastet forbrug af båndbredde, end en enkelt maskine kan.

Om Telegraaf Media Groep

Telegraaf Media Groep N.V. er en uafhængigt hollandsk medievirksomhed, bedst kendt for at udgive det største dagblad i Holland: De Telegraaf.

For flere oplysninger se telegraaf.nl og tmg.nl/.

Om Debian

Debian-projektet er en organisation bestående af mange udviklere som frit stiller deres tid og arbejdskraft til rådighed, og samarbejder via Internet. I deres opgaver indgår vedligeholdelse og opdatering af Debian GNU/Linux, som er en fri distribution af styresystemet GNU/Linux. Debians loyalitet over for fri software, dets almennyttige karaktér, og dets åbne udviklingsmodel gør det unikt blandt GNU/Linux-distributioner.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger kan man besøge Debians hjemmeside eller kontakte Debians pressehold på engelsk pr. e-mail på press@debian.org.