Debian GNU/Linux indført i Extremadura

3. august 2006

Rådsmedlemmet for infrasturktur og teknologisk udvikling, Luis Millán Vázquez de Miguel, har annonceret at i løbet af et år vil alle computere i Junta of Extremadura (styret i den autonome region Extremadura i Spanien) køre fri software-kontorprogrammer og gnuLinEx, den lokale udgave af Debian GNU/Linux 3.1, som et krævet styresystem. Det vil gradvist blive indført i alle administrative organisationer i Junta of Extremadura.

Nu skal alle ansatte i den offentlige administration også anvende Open Document Formats (ISO/IEC DIS 26300) i deres kontorprogrammer, foruden PDF/A (Portable Document Format, ISO 19005-1:2005) til dokumentudveksling, når garanteret uforanderlig visning er krævet.

Vázquez de Miguel forklarer at ved udgangen af perioden, skal alle yderligere programmer være distribuerede under en fri licens. "Det er et vigtigt initiativ, som Junta of Extremadura har arbejdet på i lang tid, indsamlende erfaringer og analysering af hvordan vores organisation bliver påvirket, for at kunne garantere en succes," sagde rådsmedlemmet. Ifølge Vázquez de Miguel forbedrer fri software også sikkerhed, autonomi og rationaliserer offentligt forbrug.

Ved at anvende Open Document Formats garanteres bevarelsen af alle administrative dokumenter i længere tid. Det vil også forbedre kontakten til offentligheden, da man ikke er nødt til at anskaffe proprietære programmer for at kunne tilgå dokumenterne.

Om Extremadura

Extremadura er en autonom region i det vestlige Spanien, med et indbyggertal på omkring 1 million. Regionen er velkendt for sit innovative arbejde med at gøre informationssamfundet tilgængeligt for alle sine borgere, belønnet med udmærkelser så som den europæiske pris for regional innovation i 2004 fra Europakommissionen.

Om gnuLinEx

gnuLinEx er baseret på Debian GNU/Linux 3.1, med GNOME som standard-skrivebordsmiljø. Allerede i 2004 blev gnuLinEx udrullet i alle offentlige skoler i Extremadura, og blev også anvendt andre steder, som eksempelvis i kulturcentre. gnuLinEx følger tæt udviklingen af Debian, med særligt fokus på oversættelse til spansk, og let anvendelse og vedligeholdelse.

Om Debian

Debian GNU/Linux er et frit styresystem, udviklet af mere end ettusinde frivillige fra hele verden, der samarbejder via Internet. Debians loyalitet over for fri software, dets almennyttige karaktér, og dets åbne udviklingsmodel gør det unikt blandt GNU/Linux-distributioner.

Debian-projektets stærkeste sider er fundamentet af frivillige, dets dedikation til Debians Sociale Kontrakt og engagementet i at tilbyde det bedst mulige styresystem.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send en e-mail på engelsk til <press@debian.org>.