Debian sa rozhodol zaviesť pravidelnosť zmrazenia vydania

29. júla 2009

Projekt Debian sa rozhodol zaviesť novú politiku zmrazení vývoja budúcich vydaní v dvojročných cykloch. Zmrazenia sa odteraz uskutočnia v decembri každého nepárneho roka, čo znamená, že odteraz vydanie nastane niekedy v priebehu prvej polovice každého párneho roka. V súlade s tým najbližšie zmrazenie nastane v decembri 2009 a očakávaný čas vydania je na jar 2010. Projekt si zvolil december ako vhodný čas zmrazenia na základe úspešnosti jarných vydaní Debian GNU/Linux 4.0 (kódové označenie Etch) a Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny).

Časovo pravidelné zmrazenia umožnia projektu Debian zlúčiť predvídateľnosť pravidelných vydaní so zavedenou politikou vydaní na základe uvedenia nových vlastností. Nová politika zmrazenia poskytne lepšiu predvídateľnosť vydaní používateľom Debianu a tiež umožní vývojárom Debianu lepšie dlhodobé plánovanie. Dvojročný vývojový cyklus poskytne viac času na rušivé zmeny a zredukuje nepríjemnosti používateľom. Predvídateľné zmrazenia by tiež mali pomôcť zredukovať celkový čas zmrazenia.

Keďže posledné vydanie Debianu nastalo 14. februára 2009, zostáva iba približne rok do ďalšieho vydania Debian GNU/Linux 6.0 (kódové označenie Squeeze). Toto bude jednorazová výnimka dvojročného pravidla, aby sme sa dostali do nového rozvrhu. Aby uspokojil potreby väčších organizácií a iných používateľov s dlhým procesom aktualizácie, zaväzuje sa projekt Debian poskytnúť aj možnosť preskočiť nasledujúce vydanie a aktualizovať priamo z Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny) na Debian GNU/Linux 7.0 (zatiaľ bez kódového označenia).

Hoci ďalšie zmrazenie nastane onedlho, projekt Debian dúfa, že spolu s ním dosiahne niekoľko významných cieľov. Najdôležitejšia je podpora multi-arch, ktorá zlepší inštaláciu 32-bitových balíkov na 64-bitových počítačoch a tiež optimalizovaný proces zavádzania systému zvyšujúci jeho výkon a spoľahlivosť.

Nová politika zmrazovania bola navrhnutá a odsúhlasená počas výročnej konferencie DebConf, ktorá sa momentálne koná v Caceres (Španielsko). Prítomní členovia projektu myšlienku prijali dobre.

O Debiane

Projekt Debian je združenie vývojárov slobodného softvéru, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas a úsilie tvorbe kompletne slobodných operačných systémov Debian GNU/Linux.

Kontaktné informácie

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Debianu na adrese https://www.debian.org/. Email môžete poslať na <press@debian.org> alebo kontaktovať Tím vydaní na <debian-release@lists.debian.org>.