Стартира проект за обмен на информация с производните дистрибуции

18 Март 2011

Проектът Дебиан направи още една важна крачка за подобряване на сътрудничеството с повече от 300-те производни дистрибуции като стартира проекта Debian dErivatives eXchange (ДЕКС). Основната цел на ДЕКС е да сведе до минимум техническите различия (наричани делта) между Дебиан и производните дистрибуции. Основният механизъм за това е улесняване на интегрирането на кръпки от производните. Лесният достъп до кръпките от всички производни не само работи по-добре за всички по веригата, но води също до облекчаване на работата на производните дистрибуции, намалявайки разликите, имащо нужда от поддръжка.

Проектът ДЕКС допълва съществуващата отправна точка за производни на Дебиан като организира работни групи между дистрибуциите, както и проекти за наблюдение и сливане на промените в Дебиан. В ДЕКС разработчици от Дебиан и производните дистрибуции работят рамо до рамо за сливане на промените в Дебиан. Първата работна група е Екипа на ДЕКС за Убунту, насочила усилия към интегриране на промените в пакети на Убунту обратно в Дебиан. Това продължава работата на съществуващия екип на Убунти в по-широк аспект. Скоро се очаква и екип на ДЕКС за гНюСенс. Ако не може да се измери, следователно не съществува, особено ако се измерва броя на дефектите, имащи нужда от поправяне. Повечето от разликите между Дебиан и производните са дефекти, които имат нужда от поправяне чрез сливане на промените в Дебиан. ДЕКС има потенциала да подпомага инициативите между дистрибуциите с цел измерване и намаляване на делтата между Дебиан и производните. — обяснява Stefano Zacchiroli (лидер на проекта Дебиан и съосновател на ДЕКС).

Дебиан приканва всички производни дистрибуции и проекти да обединят сили с ДЕКС и да работят заедно върху общата основа. Както казва Matt Zimmerman (председател на технически борд на Убунту и съосновател на ДЕКС): ДЕКС е шансът за съвместна работа за подобряване на Дебиан с работата, вложена в производните дистрибуции. Ако работите по производна и искате да поддържате по-малка делта, елате при нас. Сътрудничеството ще бъде плодотворно за всички.

За Дебиан

Проектът Дебиан е основан през 1993г. от Иан Мърдок като напълно свободен обществен проект. Оттогава проектът нарасна и днес е един от най-големите и най-влиятелни проекти за разработване на софтуер с отворен код. Хиляди доброволци от цял свят работят заедно чрез Интернет за създаване и поддържане на софтуер за Дебиан. Преведена на 70 езика и поддържаща огромен диапазон от компютърни архитектури, Дебиан нарича себе си универсалната операционна система.

Информация за връзка

За допълнителна информация се обърнете към уеб страниците на Дебиан на адрес https://www.debian.org/ или пишете до <press@debian.org>.