Opdateret Debian 9: 9.5 udgivet

14. juli 2018

Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere den femte opdatering af dets stabile distribution, Debian 9 (kodenavn stretch). Denne opdatering indeholder primært rettelser af sikkerhedsproblemer i den stabile udgave, sammen med nogle få rettelser af alvorlige problemer. Sikkerhedsbulletiner er allerede udgivet separat og der vil blive refereret til dem, hvor de er tilgængelige.

Bemærk at denne opdatering ikke er en ny udgave af Debian GNU/Linux 9, den indeholder blot opdateringer af nogle af de medfølgende pakker. Der er ingen grund til at smide gamle stretch-medier væk. Efter en installering, kan pakkerne opgradere til de aktuelle versioner ved hjælp af et ajourført Debian-filspejl.

Dem der hyppigt opdaterer fra security.debian.org, behøver ikke at opdatere ret mange pakker, og de fleste opdateringer fra security.debian.org er indeholdt i denne opdatering.

Nye installeringsfilaftryk vil snart være tilgængelige fra de sædvanlige steder.

Online-opdatering til denne revision gøres normalt ved at lade pakkehåndteringssystemet pege på et af Debians mange HTTP-filspejle. En omfattende liste over filspejle er tilgængelig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Forskellige fejlrettelser

Denne opdatering til den stabile udgave tilføjer nogle få vigtige rettelser til følgende pakker:

Pakke Årsag
2ping Tilføjer manglende afhængighed af python-pkg-resources
abiword Løser binær fil-konflikt mellem abiword-dbgsym og abiword-plugin-grammar-dbgsym
adminer Tillad ikke forbindelser til priviligerede porte [CVE-2018-7667]
animals Retter ukorrekte filrettigheder, som gjorde spillet ubrugeligt
apache2 Opgraderer mod_http og mod_proxy_http2 til versionerne fra 2.4.33, retter segmenteringsfejl, højt hukommelsesforbrug og potentielt nedbrud [CVE-2018-1302]; får initskriptet apache-htcacheclean til faktisk at bruge /etc/default/apache-htcacheclean til sin opsætning
auto-complete-el Tilføjer opstrømsrettelse af emacs25; justerer emacs-afhængighederne til emacs-versionerne i stretch; opsætter auto-complete-el.emacsen-compat til at komme med installeringsadvarsel i stilhed
awffull Benyt ikke fjernede valgmuligheder i /etc/cron.daily/awffull
ax25-tools Undgå segmenteringsfejl på kørselstidspunktet
base-files Opdaterer til denne punktopdatering
blktrace Retter bufferoverløb i btt [CVE-2018-10689]
ca-certificates Opdaterer Mozilla CA-bundt til version 2.22; fejlrettelser
camo Tilføjer manglende afhængighed af openssl
cffi Tilføjer filer til cffi-libffi og cffi-toolchain; tilføjer flere manglende afhængigheder
check-postgres Opdaterer testsuite til at håndtere pg_get_indexdef(), medtager nu altid schema-navnet
clamav Ny opstrømsversion; afbryd ikke med fejl ved nyligt fjernede opsætningsvalgmuligheder
clustershell Tilføjer manglende afhængighed af python-pkg-resources
debian-installer Opdaterer til kerne-ABI -7
debian-installer-netboot-images Genopbygger til denne punktopdatering
debian-security-support Opdaterer medfølgende data
dehydrated Retter mislykket oprettelse af fullchain.pem
devscripts uscan: retter den nye pakkeversions regex for filenamemangle; debsign: retter bash-fuldførelse; bts: understøtter det nye tag ftbfs; uscan: understøtter HTTPS i sf.net-viderestilleren; debcheckout: understøtter salsa.debian.org; debdiff: sorterer shlibs-filer før de sammenlignes, hvilket reducerer diff-støj; uscan: faktisk understøttelse af --copy
disc-cover Retter perl-fejl når disc-cover køres
discover Anvender korrekt type for længdeparameteret hørende til kaldet getline()
django-xmlrpc Retter python3-afhængigheder
dosbox Retter nedbrud med core=dynamic
dpdk Ny stabil optrømsopdatering
dpkg Retter heltalsoverløb i formatversionsfortolkeren af deb(5); retter mappegennemløb med dpkg-deb --raw-extract; tilføjer understøttelse af riscv64-CPU; normaliser ikke parametre forbi et videreførselsstopord i Dpkg::Getopt; fortolker på korrekt vis bruger- og gruppenavne i start-stop-daemon, som begynder med cifre; anvend altid den binære version for .buildinfo-filnavnet
dput-ng Tilføjer målene jessie-backports-sloppy og stretch-backports; medtager 'testing' i rm-managed-samlingerne og 'oldstable' i protected distributions (beskyttede distributioner); tilføjer ports-master-profiler; FTP: fortolker og anvender valgfri [:port]-del til fqdn
elastix Genopbygger med ITK, som er opbygget med gcc 6
email2trac Retter genkendelse af Trac 1.2
faad2 Retter flere lammelsesangrebsproblemer gennem fabrikerede MP4-filer [CVE-2017-9218 CVE-2017-9219 CVE-2017-9220 CVE-2017-9221 CVE-2017-9222 CVE-2017-9223 CVE-2017-9253 CVE-2017-9254 CVE-2017-9255 CVE-2017-9256 CVE-2017-9257]
faker Tilføjer manglende afhængighed af python-ipaddress
fastkml Tilføjer manglende afhængighed af pkg-resources
file Undgår at læse forbi slutningen af bufferen [CVE-2018-10360]
freedink-dfarc Retter mappegennemløb i D-Mod-extractor [CVE-2018-0496]
ganeti Verificerer på korrekt vis SSL-certifikater under VM-eksport
ghostscript Retter segmenteringsfejl med fuzzing-fil i gxht_thresh_image_init(); retter bufferløb i fill_threshold_buffer [CVE-2016-10317]; pdfwrite - beskytter mod forsøg på at sende et uendelig tal som uddata [CVE-2018-10194]
git-annex Sikkerhedsrettelser [CVE-2018-10857 CVE-2018-10859]
glx-alternatives Ny opstrømsversion
gridengine Anvender korrekte stier til qmon-pixmaps; retter FTBFS på armhf
intel-microcode Opdaterer medfølgende mikrokode, medfølgende rettelser af Spectre v2 [CVE-2017-5715]
jdresolve Retter inkompatibilitet med libnet-dns-perl i Debian 8 og senere
libb64 Genopbygger med PIE
libdate-holidays-de-perl Markerer reformationsdag som helligdag i Niedersachsen og Bremen
libdatetime-timezone-perl Opdaterer medfølgende data
libextractor Forskellige sikkerhedsrettelser [CVE-2017-15266 CVE-2017-15267 CVE-2017-15600 CVE-2017-15601 CVE-2017-15602 CVE-2017-15922 CVE-2017-17440]
libipc-run-perl Retter hukommelseslækage
liblouis Retter bufferoverløb [CVE-2018-11410]; retter flere bufferoverløb [CVE-2018-11440 CVE-2018-11577 CVE-2018-11683 CVE-2018-11684 CVE-2018-11685 2018-12085]
libosmium Send koordinat med værdien -2^31 som uddata på korrekt vis; retter buffere størrend 2^32 bytes
linux Ny stabil opstrømsudgave 4.9.110
linux-latest Opdaterer til kerne-ABI -7
llvm-toolchain-4.0 Nye pakker til rust-backports; retter opbygning på s390x
local-apt-repository Stopper at apt afbrydes når pakken er fjernet men ikke tømt
loook Retter håndtering af filer beskyttet med adgangskode
miniupnpd Retter lammelsesangreb [CVE-2017-1000494]
nss-pam-ldapd Forøger størrelse på hostname-buffer
nvidia-graphics-drivers Ny opstrømsversion
obfsproxy Installer ikke den defekte AppArmor-profil
openldap Retter et problem med manglende synkronisering ved delta-syncrepl-replikering i miljøer med flere mastere; ret virkelig opgraderinger når opsætningen indeholder særlige tegn indkapslet af backslash
openstack-debian-images Opsætter CloudStack efter OpenStack i datasource_list, for at undgå en forsinkelse på 120 sekunder i cloud-init, når en maskine i OpenStack-skyen bootes
patch Retter udførelse af vilkårlig kommando i ed-style-patches [CVE-2018-1000156]
piglit Retter manglende afhængighed af python-mako
postgresql-9.6 Ny opstrømsudgave
postgresql-common Forhindrer opgradering/fjernelse af serverpakker i at stoppe andre større versionsklynger, når der benyttes systemd
psad Tilføjer manglende afhængigheder af net-tools og iproute2
pysurfer Tilføjer manglende afhængighed af python-matplotlib
python-cluster Tilføjer manglende afhængighed af pkg-resources
python-pyorick Retter importfejl vved at tilføje manglende afhængighed af python3-numpy
python-scruffy Tilføjer manglende afhængighed af pkg-resources
r-cran-mi Tilføjer manglende afhængighed af r-cran-arm
redis Korrigerer slåfejl vedrørende RunTimeDirectory -> RuntimeDirectory i systemd-.service-filer
reportbug Giver sikkerhedsholdet eller LTS-holder besked om en mulig regression, hvis der rapporteres en fejl mod en pakke, som indeholder en sikkerhedsrettelse
rustc Ny opstrømsudgave til understøttelse af Firefox ESR
salt Retter salt-ssh-minion kopieret oven i opsætning fra Salt Master, uden at justere rettigheder [CVE-2017-8109]
shared-mime-info Skifter dpkg-trigger til noawait, retter opgraderingsproblemer fra jessie
showq Retter prefix så applikationen faktisk kan fungere
source-highlight Retter afhængighed af libboost-regex-dev
starplot Retter nedbrud ved start
subversion Afviser commits der kan medføre hashkollisioner med eksisterende data, dermed løses problemet med SHA1/shattered
sus Opdaterer til ny version, teknisk identisk med SUSv4 + TC1 + TC2
systemd networkd-ndisc: håndterer manglende MTU på en pæn måde; tillader at RemoveIPC= kan opsættes i unit-filen, ikke kun gennem D-Bus; nspawn: tilføjer manglende -E til getopt_long'; login: respekterer --no-wall når en nedlukning afbrydes
tclreadline Retter opbygning af delt bibliotek på ppc64el
thefuck Tilføjer manglende afhængighed af pkg-resources
tinyproxy Hold ikke op med at lytte efter SIGHUP; retter filsti til opsætning; tilføjer manglende afhængighed af adduser
tlslite-ng Verificerer MAC selv når paddingen er 1 byte lang
tzdata Ny opstrømsudgave
unison Genopbygger med stretchs ocaml
variety Retter shell-indsprøjtning ved slet af filer til affaldsspanden; retter shell-indsprøjtning i filer og clock med særligt fabrikerede filnavne; hærder kald til ImageMagick mod potentiel shell-indsprøjtning
xapian-core Retter MSet::snippet() to escape HTML in all cases [CVE-2018-499]
xerces-c Retter lammelsesangreb gennem ekstern DTD-reference [CVE-2017-12627]; retter en regression der tvang gcc til at benytte SSE2, selv på platforme der ikke understøtter det
xrdp Retter forskudt med én-fejl, der kunne føre til nedbrud

Sikkerhedsopdateringer

Denne revision tilføjer følgende sikkerhedsopdateringer til den stabile udgave. Sikkerhedsteamet har allerede udgivet bulletiner for hver af de nævnte opdateringer:

Bulletin-id Pakke(r)
DSA-4010 git-annex
DSA-4064 chromium-browser
DSA-4113 libvorbis
DSA-4133 isc-dhcp
DSA-4134 util-linux
DSA-4135 samba
DSA-4136 curl
DSA-4137 libvirt
DSA-4138 mbedtls
DSA-4139 firefox-esr
DSA-4140 libvorbis
DSA-4141 libvorbisidec
DSA-4142 uwsgi
DSA-4143 firefox-esr
DSA-4144 openjdk-8
DSA-4145 gitlab
DSA-4146 plexus-utils
DSA-4148 kamailio
DSA-4150 icu
DSA-4151 librelp
DSA-4152 mupdf
DSA-4153 firefox-esr
DSA-4155 thunderbird
DSA-4156 drupal7
DSA-4157 openssl
DSA-4158 openssl1.0
DSA-4159 remctl
DSA-4160 libevt
DSA-4161 python-django
DSA-4162 irssi
DSA-4163 beep
DSA-4164 apache2
DSA-4165 ldap-account-manager
DSA-4167 sharutils
DSA-4169 pcs
DSA-4170 pjproject
DSA-4171 ruby-loofah
DSA-4172 perl
DSA-4173 r-cran-readxl
DSA-4174 corosync
DSA-4175 freeplane
DSA-4177 libsdl2-image
DSA-4178 libreoffice
DSA-4180 drupal7
DSA-4181 roundcube
DSA-4183 tor
DSA-4184 sdl-image1.2
DSA-4185 openjdk-8
DSA-4188 linux
DSA-4189 quassel
DSA-4190 jackson-databind
DSA-4191 redmine
DSA-4192 libmad
DSA-4193 wordpress
DSA-4194 lucene-solr
DSA-4195 wget
DSA-4196 linux
DSA-4197 wavpack
DSA-4198 prosody
DSA-4199 firefox-esr
DSA-4200 kwallet-pam
DSA-4201 xen
DSA-4202 curl
DSA-4203 vlc
DSA-4203 phonon-backend-vlc
DSA-4203 goldencheetah
DSA-4206 gitlab
DSA-4206 ruby-omniauth-auth0
DSA-4207 packagekit
DSA-4208 procps
DSA-4209 thunderbird
DSA-4210 xen
DSA-4211 xdg-utils
DSA-4212 git
DSA-4213 qemu
DSA-4214 zookeeper
DSA-4215 batik
DSA-4216 prosody
DSA-4217 wireshark
DSA-4218 memcached
DSA-4219 jruby
DSA-4220 firefox-esr
DSA-4221 libvncserver
DSA-4222 gnupg2
DSA-4223 gnupg1
DSA-4226 perl
DSA-4227 plexus-archiver
DSA-4228 spip
DSA-4229 strongswan
DSA-4230 redis
DSA-4231 libgcrypt20
DSA-4232 xen
DSA-4233 bouncycastle
DSA-4234 lava-server
DSA-4235 firefox-esr
DSA-4236 xen
DSA-4238 exiv2
DSA-4239 gosa
DSA-4240 php7.0
DSA-4241 libsoup2.4

Fjernede pakker

Følgende pakker er blevet fjernet på grund af omstændigheder uden for vores kontrol:

Pakke Årsag
libnet-whois-perl Fungerer ikke
mlbviewer Fungerer ikke længere på grund af indholdsændringer hos leverandør
python-uniconvertor Ubrugelig; kræver ikke-pakkede afhængigheder
singularity-container Ikke mulig at sikkerhedsunderstøtte
undertow Ikke mulig at understøtte; flere sikkerhedsproblemer; alternativer findes
visionegg Ubrugelig; kræver ikke længere tilgængelig numpy.oldnumeric

Debian Installer

Installeringsprogrammet er opdateret for at medtage rettelser indført i stable, i denne punktopdatering.

URL'er

Den komplette liste over pakker, som er ændret i forbindelse med denne revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog

Den aktuelle stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Foreslåede opdateringer til den stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Oplysninger om den stabile distribution (udgivelsesbemærkninger, fejl, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Sikkerhedsannonceringer og -oplysninger:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt bidrager med tid og kræfter, til at fremstille det helt frie styresystem Debian GNU/Linux.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send e-mail på engelsk til <press@debian.org> eller kontakt holdet bag den stabile udgave på <debian-release@debian.org>.