Debian Weekly News - 23 oktober 2001

Inget Progeny Debian längre? I ett pressmeddelande nyligen kungjorde Progeny Linux Systems att de har slutat utveckla sin Progeny Debian-produkt. Huvudmotiveringen bakom detta val är Progenys önskan om en riktig sammanstrålning med Debian. Det har sagts att Progeny Debian var en häpnadsväckande produkt, med ett modernt installationsprogram och maskinvarudetektering. Det var en hyllprodukt, menad som bas för nätverk med arbetsstationer, vilket redan begravts tidigare i år. En migreringsväg från till Debian Woody kommer att tillhandahållas för alla användare av Progeny Debian.

Uppdaterade Debianinstallationsdokument? Debians installationsmanual har översatts till elva språk. Även om dokumentering är ett svårt område för programmerare, så är översättning av dokumentation ännu svårare. Flera översättningar är inte längre à jour, och även originalen kanske saknar viktig information. Om du vill hjälpa till, se den aktuella versionen och sänd patchar till sändlistan debian-boot.

Xmodmap vid start av X-session avrådes. Branden Robinson informerade oss om att automatisk användning av xmodmap vid start av X-sessioner numera avrådes från. Huvudskälet är att oförutsägbara saker kan hända om både systemet och användaren använder Xmodmapfiler, och ibland har inte användaren ens en för tangentbordet, vilket ger oavsiktliga sideffekter. Läs Brandens brev om du kör testing eller unstable.

Smärre problem med XFree86 4.1.0-7. Branden berättade också för oss om ett problem med en väldigt uppenbar effekt i paketen för XFree86 4.1.0-7. Felet består av en inkorrekt citering av en skalvariabel i filen /etc/X11/Xsession.d/99xfree86-common_start. Problemet rapporterades på sändlistorna debian-devel och debian-x strax efter att 4.1.0-7 släpptes. Ni behöver inte berätta det för honom eller sända in fler felrapporter. Senaste nytt: Version 4.1.0-8 har redan sänts in.

Versionsfakta. Nästa version av Debian GNU/Linux kommer att bli version 3.0 (tyvärr verkar inte Hurd vara redo för att släppas än). Rob Bradford förbereder redan versionsfakta för Woody. Som ni kan se är bara skalet på plats, meningen med detta utkast är att diskutera exakt vad vi vill nämna i versionsfaktadokumentet. Alla idéer och innehåll är uppskattat. Joey Hess skrev en imponerande lista med nyheter för Woody. Kom med idéer och innehåll till Robster.

MPEG-spelare som kör i en textkonsol. Uwe Herrman sände en Avsikt att paketera (ITP) för en MPEG-spelare som kör i textkonsolen. Programmet använder aalib för att visa videorna. En tråd på sändlistan debian-devel började diskutera nytta hos ett sådant program, men nytta är inte ett krav för att programvara kan paketeras. Det finns vissa skäl varför folk skulle föredra denna spelare framför en som kör under X: X som inte fungerar, vill inte växla till X, demonstrera på en utställning osv. Om det verkligen var värdelöst skulle det inte ha skrivits.

Version 3.0.16 av startdisketterna (boot-floppies). Adam Di Carlo sände in en notis om förberedelsen av nya startdisketter. Version 3.0.15 har några problem som gör det omöjligt att bygga på sparc-arkitekturen. Nya startdisketter bör byggas på en Linuxkärna som har ett nyligen upptäckt säkerhetshål rättat. Tyvärr betyder detta att nya pcmcia-modules-*-paket också behövs. Även om modulerna borde vara binärkompatibla mellan underutgåvor av kärnan förhindrar paketberoenden att de installeras.

Tillsättande av Debians säkerhetssekreterare. Debians säkerhetsgrupp tillsatte Matt Zimmerman och Noah Meyerhans som säkerhetssekreterare. De hoppas kunna tillhandahålla bättre tjänster till användare vad gäller att reagera på säkerhetsproblem. Att lägga till fler personer i gruppen som kan kontrollera säkerhetsproblem och undersöka kod bör förbättra Debians säkerhet väsentligt.

På tal om icke-fri programvara. Förra veckan förekom en rapport om att RMS bad GNOME Summary inte skulle nämna icke-fri programvara. Eftersom DWN, precis som GNOME Summary, rapporterar om projekt som primärt handlar om fri programvara tyckte vi att vi skulle förklara vår policy på området. Generellt försöker vi främja fri programvara, icke-fri programvara omnämns inte så mycket i DWN. Dock finns det fortfarande några viktiga icke-fria paket i Debian, och ibland nämner vi dem. Det betyder inte att vi främjar icke-fri programvara, utan vi måste erkänna att vi inte har nått målet till 100% ännu, och vi inte gör våra läsare en björntjänst genom att låtsas som att icke-fri programvara inte existerar. Vi erkänner också att många Debiananvändare är nya på Linux och inte förstår, eller bryr sig om, de politiska frågorna bakom licensiering av programvara. Vi tycker att vår tid bäst spenderas på att klargöra dessa frågor och försöka hjälpa användare att förstå varför de politiska frågorna bakom licensiering av programvara är viktiga, hellre än att ignorera icke-fri programvara. Även om vi respekterar vad RMS har gjort, och det är mycket, tror vi inte att svaret är att vägra tala om icke-fri programvara.

Lista över övergivna paket. Colin Watson startade en diskussion om att starta en sändlista för att spåra övergivna paket för att få bort en del av bruset från Debians kvalitetskontrolls sändlista.

NewbieDoc-rapport. Det var ett tag sedan vi fick en rapport från NewbieDoc-folket, men här är den senaste rapporten från Will Trillich. Med skolan igång har NewbieDoc-projektet förpassats till baksätet. Många medlemmar sitter med näsorna djupt ned i olika textböcker i förberedelser för kommande tentamina. Men Jesse Goerz, NewbieDocMeister Extraordinär, har arbetat hårt på implementera några internationaliseringslager. Om din webbläsare ber om Español bör du se Español, inte sant? Inom kort kommer vi att kunna säga att ”NewbieDoc är inte bara på engelska, inte nu längre!” Heja Jesse!

Nya och uppdaterade paket. Vi har ett riktigt stort paket för er Emacsälskare:

Säkerhetsbulletiner. Flera säkerhetsbulletiner gavs ut under veckan. Ni känner till exercien, om du använder något av de påverkade paketen, se till att uppgradera dem.

Ha en trevlig vecka! Det var allt för denna vecka. Se till att sända frågor, kommentarer eller nyhetstips till dwn@debian.org.

NewbieDocprojektet behöver din hjärna! NewbieDoc är inte det enda delprojektet i Debian. Vi ser gärna dokumentation från andra grupper; sänd rapporterna till dwn@debian.org!


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.