Debian Weekly News - 10 april 2002

Välkommen till årets femtonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det har varit en imponerande vecka, inte bara släpptes en preliminär tidsplan för årets Debiankonferens och utvecklare gör upp planer för att delta, men dessutom släppte Anthony Towns en lovande statusrapport för Woody. Det pågående projektledarvalet är i farten fram till nästa tisdag. Nästa utgåva av DWN kommer troligen kunna namnge nästa projektledare.

Lokala init.d-filer. Karsten Self föreslog att användningen av systemlokala init.d-skript bör läggas till Debians policydokument. Skript som namnges local-foo skall anses lokala och oantastbara av systemet, där -foo skulle kunna ha valfritt godtyckligt värde, inklusive tomma strängen (om det bara finns ett lokalt skript). Sensmoralen av detta förslag är att inget Debianpaket någonsin skall använda ett initskript-id som inleds med local.

Sista startdisketterna 3.0.22 för Woody. David Kimdon tillkännagav att han slutfört nya startdisketter och sänt in paket för i386-arkitekturen. Adam Di Carlo skrämde senare upp ansvariga för anpassningarna för att få dem att skynda sig eller så skulle några arkitekturer behöva använda en äldre version. Trots fel som kan anses stoppa utgivningen kommer detta vara den version av startdisketterna som Woody släpps med. Alla arkitekturer som kommer släppas med Woody är till slut i synk med denna version.

Cyrus IMAPd 2.1.3 i den instabila versionen. Henrique de Moraes Holschuh informerade oss om att nya Cyruspaket har sänts in till den instabila utgåvan. Henrique anser att de inte är mogna nog för nästa stabila utgåva av Debian, utan försöker därför hålla dem utanför uttestningsversionen för att se till att de inte kommer med i nästa stabila utgåva.

Irriterande BTS-bekräftelser. Daniel Jacobowitz klagade nyligen på anstormningen av ”Information mottagen”-bekräftelsebrev som sänds av felrapporteringssystemet (BTS). Till exempel kan detta orsaka irriterande omständigheter för tredjepartsfelrapporteringssystem. Detta föranleddes av GCC GNATS-systemet, vilket har dussintals rapporter skapade av dessa bekräftelser. Ansvariga för felrapporteringssystemet arbetar för närvarande på en lösning.

Problem med ioctl:er påverkar XFree86. Jack Howarth påpekade att den aktuella versionen av XFree86 inte bygger på alla arkitekturer. Detta beror på ett problem eller en missförståelse mellan prototypfiler från kärna och från glibc, och XFree86:s källkod, enligt vad Branden Robinson förklarade, och det verkar vara icke-triviellt att gå runt det.

Tidsplan för Debian Conference 2. Joe Drew släppte en preliminär tidsplan för den kommande Debian Conference 2, vilken kommer hållas 5-7 juli på Yorkuniversitetet i Toronto, Kanada. En registreringssida finns också uppe, vilken, ironiskt nog, drivs med en icke-fri Microsoft-IIS/4.0, vilket Joey påpekade.

Woodyutgivning 1 maj. Anthony Towns blir mer och mer säker på att Woody är färdigt att släppas och har därför planerat utgivningen till den 1 maj. Det kommer dock, som vanligt, att släppas när det är klart: om vi upptäcker att programvaran inte är färdig den 30 april kommer den inte att släppas. Samtidigt som denna kungörelse nämnde han en ytterligare uppsättning om 53 paket som har tagits bort från uttestningsversionen på grund av fel eller andra problem.

Versionsfakta för Woody. Med utgivningen av Woody närmare än någonsin finns det ett brådskande behov av uppdaterade versionsfakta. Rob Bradford har fortfarande flera problem att jobba på i den aktuella versionen och ber om din hjälp. Kontakta honom på rob@debianplanet.org om du kan hjälpa till med versionsfakta.

GNU FDL en icke-fri licens? Flera personer diskuterar huruvida GNU Free Documentation License (GFDL) är en fri licens eller ej. Om GFDL faktiskt är att anse som en icke-fri licens skulle detta göra nästan all KDE- och många andra paket icke-fri eftersom de använder GNU FDL för dokumentationen. Dessutom finns här en gammal tråd från debian-legal, vilken kan kasta lite ljus över situationen.

Ny utvecklarreferens insänd. Adam Di Carlo sände in en uppdaterad utvecklarreferens (2.11). Den innehåller viktiga uppdateringar om kryptografi i huvudarkivet och stänger ett antal fel. Han kungjorde offentligt att alla som önskar delta i underhållet av utvecklarreferensen skall ta ett steg framåt och göra sig hörda. Ta kontakt med honom.

Debian regerar! Suger-regerar-mätartekniken försöker att med glimten i ögat vittna om programvarors popularitet. Mängden kombinerade termer på webben såsom ”foo suger” och ”foo regerar” analyseras och kartläggs från resultaten från en sökmaskin. Statistiken över operativsystem visar som väntat en starkt positiv övervikt för fria system såsom GNU/Linux och FreeBSD. Popularitetsundersökningen för GNU/Linux-distributioner visar till och med på det högsta sympativärdet för Debian, långt före andra.

Ta bort övergivna paket. Martin Michlmayr upptäckte att det finns ett antal övergivna paket i uttestningsversionen som aldrig funnits med i en stabil utgåva. Eftersom dessa paket för närvarande inte underhålls uppstår frågan om Woody skall släppas utan dem. Några av dem krävs eftersom andra paket beror på dem, men en hel del kan enkelt tas bort från uttestningsversionen. Hans brev innehöll, naturligtvis, en lista över dylika.

Pythonmodul för Debconf. Josselin Mouette tröttnade på skalprogrammering och skapade en Pythonmodul för debconf. Intresserade personer kan hämta den här. Men så länge som Python inte är ett systemkritiskt paket måste folk först installera Python för att kunna installera andra paket. Modulen kanske kommer att läggas in i det vanliga debconfpaketet när Woody har släppts.

Uppdaterade FAI-paket tillgängliga. Thomas Lange släppte nyligen en ny version av FAI (vilket står för Fully Automatic Installation – helautomatiserad installation). FAI 2.3 är testad på Debian 3.0 alias Woody. Många förbättringar finns i denna version, men dokumentationen är ännu inte àjourförd. Om du använder detta paket och har några fria cykler att donera skulle Thomas sannolikt bli glad för lite assistans.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Övergivna paket. 6 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 120 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Har du nyheter? Berätta för oss om allt som händer i Debianvärlden. Vi letar alltid efter intressanta saker att lägga in, speciellt nya artiklar av frivilliga skribenter och ämnen vi ofta missar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.