Debian Weekly News - 10 december 2002

Välkommen till årets 48:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Viss förvirring uppstod på grund av jokertecken-dns-poster i .org.com-domänen. En sömnlös James Treacy kungjorde stolt födelsen av sina två döttrar Jacqueline och Claire. Folk har berättat för honom att han kommer få tillbaka sitt liv om cirka 20 år.

Ändra avsändaradress för felrapporter. Colin Watson tillkännagav att felrapporteringssystemet stöd ett nytt kommando för att ändra avsändaradressen för felrapporter. Den gamla metoden, att stänga rapporten och öppna den på nytt med en ny avsändaradress bör inte längre användas. I dess ställe finns kommandot submitter som även kan använda adressen från From:- eller Reply-To:-huvudet. Adressen som tidigare stått som avsändare kommer bli meddelad om ändringen.

Ytterligare TuxRacerbanor. Andreas Tille rapporterade att han har sänt in Debianpaket med ytterligare TuxRacerbanor. Paketen möter ännu inte Debians kvalitetskrav vad gäller nödvändig dokumentation, men de fungerar. Tyvärr är licenserna för många av dem oklara och författarna har inte spårats uppströms.

Skriva paketbeskrivningar. Colin Walters rapporterade att paketbeskrivningarna är en viktig produkt från projektet. De är det första folk ser när de använder Debian, och kvaliteten på dem reflekterar direkt kvaliteten hos Debian. Han satte sig till slut ned och skrev ihop sina tankar om att skriva beskrivningar i en halvt sammanhängande form.

Xconfigurator för Debian? Amir Bukhari rapporterade att han avser att anpassa Xconfigurator för Red Hat till Debian om det skulle göra det lättare för Debian att tillhandahålla en enkel X-konfiguration. Debians installationsprocess bygger dock mycket på debconf, och att koppla in en helt annan sorts konfigureringsverktyg kanske inte kan göras. Men vi vet inte om vi inte försöker.

Skript för att bygga cd-avbildningar. Martin Sjögren meddelade att han gjort de skript han använder för att bygga cd-avbildningar baserade på det nya installationsprogrammet debian-installer tillgängliga. Martins README förklarar alla de steg som krävs för att sätta samman en liten cd-avbildning. Detta bör förenkla uttestningen av debian-installer, vilken fortfarande behöver arbetas på en hel del.

Bygga cd-avbildningar utan Contrib. Tollef Fog Heen skrev en patch mot debian-cd-paketet för att göra det möjligt att bygga en cd-avbildning utan att inkludera contribarkivet. Raphaël Hertzog gick med på att det var en bra idé så länge skönsvärdet var att inkludera contrib. Först tyckte han att det skulle vara en bra idé att ta bort contrib automatiskt om non-free togs bort, men det påpekades att paket som OpenOffice.org finns i contrib utan att bero på icke-fria delar.

Skapa ditt första Debianpaket. Clemens Lee tillkännagav ett nytt Mini-HOWTO-dokument med titeln ”Hur man skapar sitt första Debianpaket”. Detta dokument beskriver hur man skapar ett Debianpaket för att installera på sin egen dator, istället för ett som skall in i de officiella Debianarkivet. Debian New Maintainers' Guide beskriver den officiella processen.

Upprätthålla programvarulicenser. Lawrence Rosen, Open Source Initiatives advokat, skrev en artikel om möjligheten att upprätthålla programvarulicenser. Specifikt diskuterar han frågan om att bevisa att någon samtyckt till att bindas av villkoren i kontraktet så att dessa villkor kan vidmakthållas av en domstol. Artikeln kan vara intressant för författare som vill kunna upprätthålla sina licensvillkor gentemot de som använder deras källkod eller kompilerade program.

Skript för att skapa privata Debianpaketpooler. Brian May meddelade att han förberett en uppsättning skript som kan användas för att förenkla skapandet av privata Debianarkiv. Skripten gör det möjligt att skapa och underhålla flera distributioner, arkitekturer osv.

Första alfautgåvan av debian-installer. Tollef Fog Heen tillkännagav den första alfautgåvan av det nya installationsprogrammet för Debian. Utgåvan är bara tillgänglig för i386 och stöder både nätbaserade och cd-rom-baserade installationer. Installationen stöder för närvarande endast radbaserad konfigurering eftersom skalen som använder S-Lang och GTK ännu inte är färdiga. Om du testar installationsprogrammet och stöter på problem, rapportera det mot pseudopaketet ”installation-reports” genom att använda denna mall.

KDE 3.1 försenad för säkerhet. För de som väntat på KDE 3.1 rapporterade dess utgivningsanvarige Dirk Mueller att den har fördröjts till nästa år. KDE-gruppen fick meddelande om säkerhetsproblem och vill hellre gå igenom sin kod än släppa en sårbar version. Vi uppskattar satsningen.

FSF om W3Cs föreslagna patentpolicy. Free Software Foundation (FSF) undersökte World Wide Web Consortiums (W3C) föreslagna patentpolicy och upptäckte att den har vissa brister. Den föreslagna policyn tillåter begränsningar av ”användningsområden” vilket är inkompatibelt med GNU General Public License. Kommentarsarkivet visar på få kommentarer från Debianutvecklare och -användare. W3C tar emot kommentarer från allmänheten till den 31 december 2002 på www-patentpolicy-comment@w3.org.

Första uppdateringen av Debian GNU/Linux 3.0. Den första uppdateringen av den nuvarande stabila utgåvan, som släpptes i juli, förbereds fortfarande. Ansvarige för den stabila utgåvan sände in en uppdaterad rapport om aktuell status för förberedelserna. Uppdateringen kommer huvudsakligen bestå av säkerhetsuppdateringar men innehåller även uppdateringar av paket som försvann under Woodys frysning och rättar en del trasiga paket.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 130 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andrew Shugg, Matt Black, Tollef Fog Heen, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.