Debian Weekly News - 2 september 2003

Välkommen till årets 34:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Diskussionen om att legalisera programvarupatent i Europa ansågs så kontroversiell att omröstningen senarelades, vilket Ciaran O'Riordan från FSF rapporterar om. Janusz Bień höll ett föredrag om Debian GNU/Linux som en plattform för att lära ut japanska vid den europeiska föreningen för japanska studiers tionde internationella konferens i Warszawa.

Opteronstöd för Debian. Debianprojektet har fått full tillgång till en maskin med dubbla Opteronprocessorer för arbete med anpassningen. Mattias Wadenstein underhåller även en liknande maskin och delar ut konton till intresserade utvecklare. Målet med anpassningen är att stöda en blandad 32/64-bitars användarmiljö, vilket kräver stora ändringar i Debians infrastruktur, vilka troligen inte kommer ske i tid till att Sarge ges ut. Utvecklarlistan har också bytt namn till debian-amd64 för att återspegla det generella namnet på arkitekturen.

Initsystem för varje användare. Jerry Haltom undrade vad andra tyckte om ett per-användare-initsystem som skulle kunna starta användarbaserade tjänster vid systemstart utan att ge rootbehörighet till användarna. Colin Watson påpekade dock att detta redan kan uppnås med en @reboot-rad i den vanliga crontab-filen.

Binära paket från flera källkoder. Glenn McGrath undersökte listan över källkods- och binärpaket och upptäckte att, enligt .dsc-filerna, flera binärpaket tillhandahålls av mer än ett källkodspaket. Enligt honom bör ett virtuellt paket används när ett binärpaket tillhandahålls av flera källkodspaket.

LWN-prenumeration för Debianutvecklare. Bdale Garbee rapporterade om HP:s sponsring av en LWN-prenumeration för Debianutvecklare eftersom många har frågat honom om erbjudandet fortfarande gäller. Om du är en Debianutvecklare och vill ha full tillgång till lwn.net, går du till deras webbplats och skapar ett konto. Skicka sedan ett brev till lwn-subscription@debian.org med namnet på ditt LWN-konto och underteckna brevet med din nyckel från Debians nyckelring. Efter en stund kommer Bdale ta hand om förfrågan och sända en bekräftelse.

Tillväxt i Debianarkivet. Jason Andrade noterade att Debianarkiven nått upp till 100 Gbyte-gränsen på hans spegel och undrade om det fanns något sätt att minska storleken på arkivet under de närmaste veckorna innan han kan sätta in en ny disk. Josip Rodin svarade att omkring 7 Gbyte kommer att frigöras när Potato flyttas till archive.debian.org. Marcelo Magallon bidrog med en lista över storleken på alla binärpaket i en given arkitektur i en given svit.

Enkät om FDL:s frihet. Branden Robinson postade resultaten från sin enkät för att mäta vilken nivå av samstämmighet som finns på huruvida GNU Free Documentation License (FDL) kan anses vara en fri licens enligt Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG) eller inte. Majoriteten av Debianutvecklare och även majoriteten av icke-utvecklarna anser inte GNU FDL vara en licens som enkelt kan uppfylla DFSG.

Installerarpaket spridda bland ”main” och ”contrib”. Tore Anderson undrade varför installationsprogram för icke-fri programvara finns i vad som anses vara fria sektioner. Han förklarade att man inte förväntar sig att icke-fri programvara skulle installeras på systemet om man använder contrib-sektionen. Mathieu Roy tillfogade att programvaran i contrib vars enda avsikt är att installera icke-fri programvara via sitt postinst-skript är en bra kandidat för den icke-fria sektionen, non-free.

Intervju med Morphix grundare. Prakash Advani intervjuade Alex de Landgraaf, grundare och huvudutvecklare i Morphixprojektet. Han förklarade att Morphix, som är baserat på Knoppix, har en modulär formgivning för live-cd-byggande, vilket förenklar för ompaketerare och låter dem arbeta med det de egentligens skall arbeta med.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver ny ansvarig. Detta ger totalt 195 övergivna paket. Tack till den tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Filippo Giunchedi och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.