Debian Weekly News - 7 oktober 2003

Välkommen till årets 40:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. DivisionTwo.com skrev en skämtsam artikel om ett fiktivt Barbieoperativsystem baserat på Debian. LinuxIT tillkännagav att man skulle släppa sina kurshandböcker för Linux Professional Institute Certification-kursen under en fri licens.

emDebian på UK Linux Expo. LinuxDevices.com rapporterar att Vincent Sanders från Debian kommer närvara vid den kommande Linux Expo UK för att diskutera idéer om emDebian vid Debians monter i ”.Org”-området. emDebians mål är att göra Debian som helhet bättre och att tillhandahålla en uppsättning verktyg för att enkelt och snabbt skapa enhetsavbildningar för inbyggda enheter. LinuxDevices.com's årliga marknadsundersökning för inbyggda Linux visar att Debian är den tredje mest populära GNU/Linux-distributionen för inbyggd utveckling.

Debianprojektet vid europeiska konferenser. Debianprojektet berättade att dess medlemmar och samarbetspartnere kommer delta vid fyra mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux i Europa. Den 7-8 oktober äger Opensaar rum i Saarbrücken, Tyskland, med ett föredrag om e-posttjänster på Debian av Marko Jung. Den 8-9 oktober kommer Linux Expo UK äga rum på Olympia i London, Storbritannien. Därefter följer Practical Linux i Gießen, Tyskland den 11 oktober, där Alexander Schmehl kommer hålla ett föredrag och ett seminarium om Debian. Slutligen äger Linux Kongress rum i Saarbrücken, Tyskland, den 14-16 oktober, där Thomas Lange kommer hålla ett seminarium om att bygga ett Beowulfkluster.

Sammanfattning av Debian-Installer-DebCamp. Joey Hess skrev en sammanfattning av det senaste DebCampet. Han rapporterade att mer än tio debian-installer-utvecklare träffades under fyra dagar i Oldenburg och arbetade med rätt så stor framgång med den nya installeraren, något som bevisas av störtfloden av CVS-meddelanden. Som en följd av detta har PowerPC kanske bättre stöd i debian-installer just nu än i386. En hel del arbete lades ner på generella användargränssnittsfrågor. Många problem har löstes eller arbetades på.

Debianminidistributionen BrailleSpeak. BrailleSpeak-projektet presenterade publiceringen av sin ”Debianbaserade Braille-slingenhets BrlSpeak-ministribution”. Den innehåller en (temporär) lösning för de som föredrar att installera en distribution på sin FAT32-partition utan att behöva partitionera om hårddisken. Installationsprogrammet saknar dock för närvarande talstöd.

Installera olika uppsättningar Debianmaskiner. Joseph Rawson presenterade paella, vilket är baserat på FAI, och som har som måla att stöda installation av olika uppsättningar programvara samtidigt. För att uppnå detta använder paella en PostgreSQL-databas för att lagra huvuddelen av konfigurationen.

Status för utgivningen av Sarge. Scott James Remnant såg efter hur mycket av Anthony Towns' utgivningstidtabell redan har uppnåtts. Debian-installer har redan testats och visats fungera på i386 och PowerPC. Borttagning av paket har även minskat antalet utgivningskritiska fel en hel del. Scott fortsatte med att påstå att vi ligger ungefär 14 dagar efter tidtabellen.

Fri Debianlogolicens? Simon Law sände in ett förslag om att ändra licensen för Debians logotyp, vilken för närvarande inte är fri enligt Debians riktlinjer för fri programvara. Mako Hill tillade att det finns ett antal problem med Debians varumärkespolicy. Detta var en del av varför en varumärkeskommitté tillsattes av SPI, vilken försöker skriva en ny rekommenderad juridisk policy.

Aptitude-irritationsmoment och förbättringar. Nathanael Nerode klagade över flera irriterande saker i aptitude. Daniel Burrows förklarade att han för tillfället inte har tillräckligt med tid för att få aptitude att fungera som han vill. Han bad om medutvecklare som kan sända in ändringar för de problem han beskrev.

Kvalitet på paketbeskrivningar. Wolfgang Borgert noterade att en del paketbeskrivningar inte ger särskilt mycket hjälp, som ”Foo är ett GTK+-program som möjliggör bar”. Han undrade var riktlinjerna för bra paktbeskrivningar finns beskrivna. Mathieu Roy pekade mot Colin Walters riktlinjer.

Licenskrav för DSP-binärer. Thomas Hood undrade om mwavem-paketet, vilket innehåller binärer för digitalsignalprocessorkretsen (DSP) Mwave som finns i vissa bärbara ThinkPad-datorer. IBM distribuerar drivrutinen i en tarboll som säger att den licensieras enligt GNU GPL, men någon källkod distribueras inte. Glenn Maynard förklarade att paketet inte ens kan distribueras i non-free om källkoden inte är tillgänglig.

Embedded Debian-enhet vann pris. Det tyska företaget Innominate har vunnit Wolfsburg AG:s kompetenspris, vilket i år delades ut i IT-kategorin inom området inbyggda nätverkssystem. Säkerhetsprodukten mGuard som fick priset kör en säkrad 2.4-Linuxkärna baserad på Debian 3.0 som Innominate utvecklat själva.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 188 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.