tummy.com, ltd.

Vi sysslar med Linux Systemadministration, inklusive Säkerhet, Paketering och Nätverksadministration. För folk som söker efter hosting av Debiansystem erbjuder vi även hanterade dedikerade och virtuella privata serverlösningar. Våran idealkund känner till fördelarna med kvalitativa systemadminstrationstjänster, och kan jobba med oss för att utveckla lösningar som passar deras behov och budget. Om Linux är viktigt för dina affärer så vill vi ha ett samtal med dig.