Υποδείξεις μετάφρασης του Debian-installer

Κωδικοποίηση χαρακτήρων

Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη κωδικοποίηση χαρακτήρων, Αν δεν χρησιμοποιείτε ιμια κατάλληλη κωδικοποίηση η μετάφρασή σας δεν θα χτιστεί. Η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση για κείμενα XML είναι η UTF-8. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική κωδικοποίηση, θα πρέπει να το προσδιορίσετε αυτό ρητά στον πρόλογο του κειμένου XML.

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική κωδικοποίηση θα πρέπει να προσθέσετε τις παρακάτω γραμμές στην πρώτη γραμμή κάθε μεταφρασμένου κειμένου:

   <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

Στην περίπτωση αυτή υποτέθηκε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ISO-8859-1 ως κωδικοποίηση χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε μια διαφορετιή τιμή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κωδικοποίηση. Μπορείτε να δείτε τις μεταφράσεις στα Γαλλικά (fr) και Ολλανδικά (nl) ως παραδείγματα γι' αυτό.

Η προτιμητέα κωδικοποίηση χαρακτήρων, όμως, είναι η UTF-8. Ένα παράδειγμα γι' αυτό είναι η μετάφραση στα Ελληνικά (el).

Διάφορα

Για να κάνετε ευκολότερο τον έλεγχο για αλλαγές στα πρωτότυπα κείμενα στα Αγγλικά, παρακαλούμε αντικαταστήστε την αις ακόλουθες γραμμές:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- $Id: welcome.xml 12756 2004-04-06 22:23:56Z fjpop-guest $ -->

με την ακόλουθη γραμμή

   <!-- original version: 12756 -->

σε κάθε κείμενο που μεταφράζεται. Ο αριθμός στην καινούρια γραμμή θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αριθμό της αναθεώρησης στο αρχικό αρχείο που έχετε μεταφράσει.