Tłumaczenie podpowiedzi instalatora Debiana

Kodowanie znaków

Należy upewnić się, że użyto właściwego kodowania znaków. W przypadku użycia niewłaściwego kodowania, tłumaczenie nie zostanie zbudowane. Domyślnym kodowaniem dla dokumentów XML jest UTF-8. W przypadku użycia innego kodowania, należy określić je w preambule dokumentu XML.

W przypadku użycia innego kodowania, należy dodać następującą linię jako pierwszą linię w każdym przetłumaczonym dokumencie:

   <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

W powyższym przykładzie określono, że zostanie użyte kodowanie ISO-8859-1. W przypadku użycia innego kodowania należy wstawić odpowiednią wartość. Jako przykłady mogą posłużyć tłumaczenia na język francuski (fr) i holenderski (nl).

Zalecamy korzystanie z kodowania UTF-8. Przykładem takiego kodowania jest tłumaczenie na język grecki (el).

Dodatkowe informacje

Aby było łatwiej sprawdzać zmiany w oryginalnych, angielskich dokumentach, należy zamienić następujące linie:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- $Id: welcome.xml 12756 2004-04-06 22:23:56Z fjpop-guest $ -->

na

   <!-- original version: 12756 -->

w każdym przetłumaczonym dokumencie. Numer w dodanej linii powinien odpowiadać numerowi wersji w oryginalnym pliku, który został przetłumaczony.