Tips vid översättning av Debian-Installer

Teckenkodning

Du bör säkerställa att du använder korrekt teckenkodning. Om du inte använder rätt teckenkodning, så kommer inte din översättning byggas. Standardkodningen för XML-dokument är UTF-8. Om du vill använda en annan teckenkodning så måste du ange detta uttryckligen i XML-ingressen.

Om du vill använda en annan kodning så måste du lägga till följande rad som den första i varje översatt dokument:

   <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

I detta fall så antas det att du kommer använda ISO-8859-1 som teckenkodning. Använd ett annat värde om du kommer använda en annan teckenkodning. Du kan undersöka de Franska (fr) och Holländska (nl) översättningarna som exempel på detta.

Den föredragna teckenkodningen är dock UTF-8. Ett exempel på detta är den Grekiska (el) översättningen.

Övrigt

För att göra det lättare att hitta ändringar i det Engelska dokumenten, ersätt vänligen följande rader:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- $Id: welcome.xml 12756 2004-04-06 22:23:56Z fjpop-guest $ -->

med följande rad

   <!-- original version: 12756 -->

i varje dokument som du översätter. Numret i den nya raden skall vara samma som revisionsnumret i originalfilen som du har översatt.