Debian Jr.-projektet

Debian for børn mellem 1 og 99 år

Dette er en Debian Pure Blend (eller blot Blend). Vores mål er at gøre Debian til et styresystem som børn i alle aldre vil have lyst til at bruge. I første omgang vil vi fokusere på at lave noget for børn op til 8 år. Når det er gjort vil vores næste mål være børn mellem 7 og 12 år. Når børnene bliver teenagere vil de kunne bruge Debian uden særlige ændringer.

Nyheder

Intet i dette år.

Se Debian Jr.-nyhedssiden for ældre nyheder.

Presse

Postliste

Debian har oprettet en postliste til denne gruppe. Du kan tegne abonnement på den fra postlisteabonnementssiden eller læse postlistearkivet.

IRC-kanal

Vi har en diskussionskanal i realtid, #debian-jr på irc.debian.org.

Fællesskabs-websted

Vi har nu et Debian Jr.-fællesskabs-webstedAlioth hvor både udviklere og brugere opfordres til at bidrage til Debian Jr.-projektet.

Hvordan kan jeg hjælpe til?

Vi er interesserede i at høre hvad du synes Debian Jr. kan gøre, specielt hvis du vil hjælpe os med at virkeliggøre det.

Installation

Pakken junior-doc indeholder Quick Guide, og der linkes her til udviklingsversionen. Postscript- og tekst- formater er også tilgængelige. Dokumentet vil føre dig gennem den simple installationsproces. Hvis du installerer Debian for første gang, bør du først kigge på sarges Installationsvejledning.

Pakker i Debian Jr.

Debian Pure Blends opretter oversigter over pakkerne, som er af interesse for vores målgruppe.

Tilhørsforhold

Debian Jr. samarbejder på forskelligt niveau med mange andre Debian-underprojekter, har et par af dem særlig betydning for os.

  • Det første er Debian-custom, som vi udvikler ideen med skræddersyede Debian-distributioner (Custom Debian Distributions, CDD) med. Vores udviklingsarbejde foregår der og vi diskuterer problemstillinger som er almindelige for alle CDD'er på deres postliste.
  • Det andet er DebianEdu, som ikke blot laver arbejde beslægtet med vores, men også er en drivkraft bag udviklingen af CDD'erne.

Debian Jr.'s vigtigste beslægtede projekt udenfor Debian er Open Source Education Foundation (OSEF). I årevis har OSEF givet os ressourcer, opmuntring og inspiration. Vi har nu en plads i bestyrelsen og samarbejder med dem i forskellige projekter som vil involvere vores arbejde.

Selvom udvikling af Debian til anvendelse i skoler ikke er vores arbejdsgruppes primære mål, er det uundgåeligt noget vores arbejde vil komme i berøring med. Folk der har med børn at gøre er naturligt interesserede i børnenes uddannelse. Vi deler visionen med dem der arbejder på at få fri software til at vinde indpas i vore skoler. Vi er derfor stolte over at være medlem af Schoolforge.

Medlem af Schoolforge

Vi er et venskabsprojekt med Tux4Kids der stiller nogle rigtigt gode pakker til rådighed for Debian Jr.

Debian Jr.'s mål

Om at gøre Debian tiltrækkende for børn

Debian Jr.-projektets primære mål er at gøre Debian til et styresystem som vores bare vil bruge. Dette involverer en vis følsomhed overfor børns behov, efter deres eget udsagn. Som forældre, udviklere, ældre søskende, systemadministratorer, skal vi holde øje og ører åbne for at finde ud af hvad der gør computere tiltrækkende for børn. Uden dette i fokus kan vi nemt komme ud på et sidespor i et forsøg på at nå abstrakte mål såsom "brugervenlighed", "enkelthed", "kun lidt vedligeholdelse" eller "robusthed" som, mens de helt sikkert er prisværdige mål for Debian som et hele, er for vidtfavnende til at tage sig af børns ønsker og behov.

Samarbejde med andre børneorienterede fri software-projekter

Der findes allerede andre projekter (f.eks. SEUL/edu og Kids Games) som har mål der overlapper eller supplerer vore egne. I stedet for at kopiere deres arbejde bør vi samarbejde med disse grupper for at sikre at Debian får størst muligt udbytte af deres arbejde, og at vi bidrager til deres arbejde. Debian Jr. skal holde sit fokus på (men ikke begrænset til) Debian-specifikke mål. Personer fra Debian Jr. opfordres til at slutte sig til de andre grupper alt efter tid og lyst.

Programmel

Naturligvis har børn andre ønsker og behov end vokse med hensyn til det programmel de vælger at bruge. Nogle af dem er spil, mens andre er tekstbehandlingsprogrammer, tekstredigeringsprogrammer, tegneprogrammer og lignende. Målet er at finde frem til programmel indenfor Debian som er velegnet til børn, føje flere til ved at pakke programmer som ikke allerede findes i Debian, og sørge for at de valgte programmer holdes ved lige. Et implementeringsmål er at lave metapakker der gør det nemmere for systemadministratoren at installere grupper af "børnevenligt" programmel. Et andet mål er at forbedre vore pakker på måder der betyder noget for børn, der kan være noget så enkelt som at skrive manglende afsnit til dokumentationen, eller mere komplekst at samarbejde med opstrøms-forfatterne.

Børnesikring og kontovedligeholdelse

Idéen her er ikke nødvendigvis at implementere strenge sikkerhedskrav. Det er udenfor vores mandat. Formålet er simpelthen at stille dokumentation og værktøjer til rådighed for systemadministratorer, til opsætning af deres systemer så naturligt nysgerrige børne-brugere ikke "ødelægger" deres konto, bruger alle systemressourcer, eller på anden måde foretager sig ting som kræver at systemadministratoren hele tiden er nødt til at blive inddraget. Dette er vigtigere ved børne-brugere end ved voksne, da de har en tilbøjelighed til at udforske og med overlæg belaste systemet til grænserne, blot for at se hvad der vil ske. Følgerne kan være både morsomme og frustrerende. Formålet er at forblive ved sine fulde fem (og beholde sin humoristiske sans) som barnets systemadministrator.

Lære at bruge en computer

"Børnesikringsmålet" skal afbalanceres med det mål, at give lov til at børnene prøver ting (og ja, "ødelægger" ting) og finder løsninger på deres problemer. Lære at bruge et tastatur, grafisk brugergrænseflade, shell og computersprog er alle ting som både forældre og børn kan bruge nogle tips til, for at bevæge sig i den rigtige retning.

Brugergrænseflader

At finde og implemntere både grafiske og tekst-baserede brugergrænserflader som virker godt og er attraktive for børn. Formålet er ikke at gen-opfinde brugergrænsefladen, men at tilføje ny funktionalitet til eksisternede værktøjer og pakker (window-managere, menusystem osv.) ved at stille nogle belejligt forudvalgte konfigurationer som vi mener virker bedst for børn, til rådighed.

Familievejledning

At give forældre (og i nogle tilfælde, ældre søskende) værktøjerne til at hjælpe deres børn (eller søskende) med at lære at bruge computere og at sætte passende grænser for hvad de har adgang til, og at lede dem mod selv at kunne bruge en computer, efterhånden som de vokser op. For eksempel vil mange forældre være bekymre sig om at begrænse brugen af Internet for at beskytte deres børn indtil de når en alder hvor de kan håndtere indhold for voksne. Det vigtige at huske er at forældrene vil vælge hvad de mener er bedst for deres børn. Debian Jr.-gruppen afgører det ikke, men er til for at hjælpe til med at stille værktøjer og dokumentation til rådighed, som kan hjælpe forældrene i deres beslutninger. Når det er sagt, så tror jeg også at målet skal fokusere mere på "vejledningsaspektet" end på at begrænse, da førstnævnte er en positiv aktivitet mens sidstnævnte er negativt.

Børnenes computer

Mens ens første mål som børnenes systemadministrator nok er at give børnene kontoer på vores egne systemer og forøge det med programmel som de kan lide, så kommer der et tidspunkt hvor man overvejer at give dem deres egen computer. Den mest ambitiøse virkeliggørelse af dette mål kunne være Debian-programmel svarende til "legetøjscomputerne" på markedet: farvestrålende computere dækket af overførselsmærker, med forudinstalleret programmel som appellerer til børn i en bestemt aldersgruppe. Det er vigtigt at huske på at det stadig vil være et Debian-system, ikke en forgrening af Debian-distributionen. Det er et opnåeligt mål takket være Debians pakkeadministrationssystem (via metapakker, for eksempel) og burde ikke kræve en forgrening i udviklingen for at fremstille en speciel "børneudgave" af Debian.

Tilpasninger

Der er mange fremfragende programmer lavet til eller appellernede til børn som vi ville ønske ville blive tilpasset til Linux. Med dette projekts arbejde kan vi for det første hjælpe processen i gang ved at demonstrere at Debian er en platform som er anvendelig for børn, og for det andet kan vores individuelle og fælles arbejde på opfordre softwareforhandlere og -forfattere til at tilpasse deres produkter til Linux. Hvis de på samme tid kan overbevises om at gøre deres programmel frit jævnfør DFSG, så meget desto bedre.

Internationalisering

Selvom engelsk er det "universelle" sprog, så er det ikke alle børns modersmål. Internationalisering bør være et mål for Debian selv, og det forstærkes når man har med børn at gøre. Børn vil ikke bruge Debian hvis deres sprog ikke er understøttet, og vil synes at det er mere bekvemt at bruge styresystemer hvis sprogunderstøttelse er bedre. Vi er derfor nødt til at være opmærksomme på dette.

Markedsføring & PR

Når vi i projektet har noget at vise frem, og endda også i projektets planlæggende faser, vil verdens øjne hvile på os (jeg har allerede modtaget en privat e-mail fra et medlem af pressen). Vi skal samarbejde med press@debian.org for at få blive hørt, og give Debian og dette projekt det omfang af omtale vi ønsker. Jeg véd at mange af os udviklere ikke ænser den slags, eller ligefrem hader at være involveret i sådanne ting, men hvis vi ikke fra starten er opmærksomme på dette mål, overdrager vi denne rolle til andre som måske ikke forstår eller præcist forklarer vores formål.