Projekt Debian Jr.

Debian dla dzieci w wieku od 1 do 99 lat

Przedstawiamy Debian Pure Blend (w skrócie Blend). Naszym celem jest uczynienie Debiana systemem operacyjnym, którego zechcą używać dzieci w różnym wieku. Na początku skupiliśmy się na stworzeniu czegoś dla dzieci w wieku do 8 lat. Kiedy to osiągneliśmy, naszym następnym celem był przedział wiekowy 7-12 lat. Do czasu osiągnięcia wieku młodzieńczego powinny one swobodnie posługiwać się Debianem bez wprowadzania w nim specjalnych zmian.

Wiadomości

Brak wydarzeń w tym roku.

Starsze wiadomości są dostępne na Stronie Wiadomości Projektu Debian Jr..

Prasa

Listy dyskusyjne

Debian stworzył dla tej grupy listę dyskusyjną. Można się do niej zapisać poprzez stronę subskrypcji Listy Dyskusyjnej lub przeglądać archiwum listy.

Kanał IRC

Do dyskusji w czasie rzeczywistym dostępny jest kanał #debian-jr na irc.debian.org.

Strona społeczności

Istnieje strona społeczności Debian Jr. na Alioth gdzie zachęcamy zarówno deweloperów jak i użytkowników do współpracy przy projekcie.

Jak mogę pomóc?

Jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem uwag na temat tego, co możemy zrobić, zwłaszcza jeżeli osoby zgłaszające te uwagi zechcą nam pomóc przy ich wdrażaniu.

Instalacja

Pakiet junior-doc zawiera Krótki Przewodnik, którego wciąż rozwijana wersja dostępna jest pod tym linkiem. Dostępne są także wersje w formacie Postscript oraz Text. Dokument prowadzi użytkownika przez prosty proces instalacji. Jeżeli użytkownik po raz pierwszy instaluje Debiana, zalecamy zapoznanie się z Podręcznikiem instalacji.

Pakiety w Debian Jr.

Debian Pure Blends jest tworzony jako zestaw pakietów które są interesujące dla docelowej grupy użytkowników.

Powiązania

Debian Jr. współpracuje w różnym stopniu z wieloma innymi projektami w Debianie, jednak kilka z nich ma specjalne znaczenie dla projektu.

Najważniejszym wspólnym projektem Debian Jr. poza Debianem jest Open Source Education Foundation (OSEF) (Fundacja Edukacji Open Source). Przez wiele lat fundacja wspomagała projekt zasobami, dostarczała wsparcia i inspiracji. Dzisiaj projekt Debian Jr. ma miejsce w radzie i zobowiązuje się do współpracy z fundacją nad różnymi projektami związanymi z działalnością projektu i fundacji.

Mimo że rozwój Debiana do użytku w szkołach nie jest głównym celem naszej grupy roboczej, nieunikniony jest wpływ naszej pracy na to zadanie. Osoby, które zajmują się wychowywaniem dzieci naturalnie dbają o ich edukacje. Dlatego dzielimy naszą wizję z osobami, które pracują nad tym, aby wolne oprogramowanie zakorzeniło się i rozrosło w ich szkołach. Dlatego jesteśmy dumni będąc członkiem Schoolforge.

Schoolforge Member

Jesteśmy przyjaciółmi projektu Tux4Kids, który dostarcza kilku świetnych pakietów do Debian Jr.

Cele projektu Debian Jr.

Uczynienie Debiana pożądanym przez dzieci

Głównym celem projektu Debian Jr. jest uczynienie Debiana systemem operacyjnym, którego nasze dzieci będą chciały używać. Wiąże się to ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby dzieci wyrażone przez nie same. Jako rodzice, deweloperzy, starsze rodzeństwo, administratorzy, musimy mieć otwarte oczy i uszy i odnaleźć co sprawi, że komputer będzie pożądany przez dzieci. Bez zwrócenia na to uwagi, łatwo można zboczyć z drogi starając się osiągnąć abstrakcyjne cele takie jak "łatwość obsługi", "prostota", "niskie koszty utrzymania" lub "solidność", które z pewnością są ważne dla projektu Debian jako całości, ale są zbyt szerokie jak na realizację konkretnych potrzeb i wymagań dzieci.

Współpraca z innymi projektami wolnego oprogramowania skierowanymi do dzieci

Istnieją już inne projekty (np. SEUL/edu oraz Gry dla dzieci) których cele pokrywają się lub zazębiają z naszymi. Zamiast powielać ich pracę, staramy się współpracować z tymi grupami aby zapewnić, że Debian w jak największym stopniu wykorzysta ich pracę w zamian oddając swój wkład do tych projektów. Debian Jr. powinien jednak skupić się na celach specyficznych dla Debiana, ale nie ograniczać się tylko do nich. Zachęcamy osoby z projektu Debian Jr. do przyłączania się do innych grup na ile pozwala na to czas i zainteresowania.

Aplikacje

Oczywistym jest, że dzieci mają inne niż dorośli potrzeby i pragnienia odnośnie uruchamianych aplikacji. Niektóre z nich będą grały, podczas gdy inne będą korzystały z procesora tekstu, edytora tekstu, prostych programów graficznych itp. Celem jest identyfikacja najwyższej jakości aplikacji odpowiednich dla dzieci i dostępnych w Debianie, utworzenie pakietów dla aplikacji, których brakuje i zapewnienie że wybrane aplikacje są utrzymywane w dobrym stanie. Jednym z celów do realizacji jest dostarczenie metapakietu aby ułatwić administratorom instalowanie aplikacji z grupy "przyjaznych dzieciom". Kolejnym jest poprawianie naszych pakietów w sposób istotny dla dzieci, co może być proste jak uzupełnienie luk w dokumentacji lub bardziej skomplikowane włączając w to współpracę z autorami programu.

Ochrona dzieci i zarządzanie kontami

Przedstawiony tutaj pomysł niekoniecznie wiąże się z implementacj rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Jest to poza naszym zainteresowaniem. Celem jest zapewnienie administratorom dokumentacji i narzędzi do ustawienia ich systemów, aby z natury ciekawi dziecięcy użytkownicy nie "zepsuli" swoich kont, nie zajeli wszystkich zasobów systemu lub robili coś, co będzie wymagało stałej interwencji administratora. Większej troski wymaga opieka nad użytkownikami dziecięcymi niż dorosłymi, ponieważ dzieci mają skłonność do odkrywania i świadomego pchania systemu do jego granic tylko po to, aby zobaczyć co się stanie. Celem tych działań jest utrzymanie zdrowia psychicznego oraz poczucia humoru administratorów systemów używanych przez dzieci.

Nauka użytkowania komputera

Cel ochrony dzieci musi być równoważony z celem pozwolenia dzieciom na próbowanie (nawet na psucie) i znajdowanie rozwiązań ich problemów. Nauka używania klawiatury, GUI (graficzny interfejs użytkownika), powłoki i języków komputerowych jest tym, w czym zarówno rodzice jak i dzieci potrzebują wskazówek aby mogli podąrzać w dobrym kierunku.

Intefejs użytkownika

Zaprojektowanie i implementacja interfejsu graficznego i tekstowego, który będzie dobrze pracował i jednocześnie będzie atrakcyjny dla dzieci. Ideą nie jest wynajdowanie na nowo interfejsu użytkownika, tylko dodanie wartości do istniejących narzędzi i pakietów (menedżer okien, system menu itd.) poprzez dostarczenie wygodnych, wstępnie zdefiniowanych konfiguracji, która najlepiej sprawdza się w pracy dla dzieci.

Poradniki rodzinne

Danie rodzicom (a w niektórych przypadkach starszemu rodzeństwu) narzędzi do pomocy ich dzieciom (lub rodzeństwu) w nauce o komputerach i ustaleniu rozsądnych granic w dostępie do niego, poprowadzenie ich w kierunku samodzielnego korzystania z komputera zgodnie z ich wymaganiami. Na przykład wielu rodziców będzie zainteresowanych kontrol korzystania z internetu aby chronić swoje dzieci dopóki nie osiągn odpowiedniego wieku, w którym poradzą sobie z treścią dla dorosłych. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku to rodzicie decydują co według nich jest najlepsze dla ich dzieci. Grupa Debian Jr. nie zajmuje się takim osądzaniem, tylko stara się pomóc dostarczając narzędzi i dokumentację aby pomóc rodziciom w ich decyzjach. Można powiedzieć, że naszym celem jest skupienie się bardziej na aspektach związanych z "poradnictwem" niż z ograniczeniami ponieważ pierwszy z nich jest pozytywnym działaniem, podczas gdy drugi - negatywnym.

System dla dzieci

Chociaż naszym głównym celem, jako administratorów systemu dla dzieci, będzie stworzenie dla dzieci kont na naszym systemie i zapełnienie go aplikacjami, którymi będą się bawić, przychodzi czas, kiedy zastanawiamy się nad daniem im ich własnego systemu. Najbardziej ambitnym sposobem realizacji tego celu może być oprogramowanie Debiana odpowiednie na "zabawkowe" komputery dostępne obecnie w sklepach: jaskrawo pokolorowane, pokryte malunkami, z załadowanym systemem i oprogramowaniem atrakcyjnym dla dzieci w określonym wieku. Ważnym jest aby mieć na uwadze, że to wciąż powinien być system Debian a nie jakaś dystrybucja pochodząca od Debiana. Jest to cel możliwy do osiągnięcia dzięki systemowi zarządzania pakietami w Debianie (poprzez np. metapakiety) który nie powinien wymagać rozwoju nowej dystrybucji w celu stworzenia specjalnej "dziecięcej edycji" Debiana.

Porty

Istnieje wiele wspaniałych aplikacji zaprojektowanych lub atrakcyjnych dla dzieci, które chcielibyśmy przeportować na Linuksa. Możemy pomóc przejść przez ten proces po pierwsze pokazując, że Debian jest wartościową platformą dla dzieci dzięki wykonywanej pracy w tym projekcie, po drugie, poprzez nasze indywidualne i wspólne wysiłki w wysyłaniu petycji do wydawców i autorów oprogramowania dotyczących przeportowania ich produktów na Linuksa. Jeśli jednocześnie przekonają się oni do tworzenia oprogramowania jako DFSG free, tym lepiej.

Wersje międzynarodowe

Chociaż język angielski może być "uniwersalnym" językiem, nie wszystkie dzieci używają go jako języka ojczystego. I o ile wersje międzynarodowe powinny być celem samego Debiana, problem z językiem ma większe znaczenie w kontaktach z dziećmi. Nie zechcą one używać Debiana, jeśli nie będzie wsparcia dla ich języka a wtedy znajdą bardziej przyjazny system operacyjny, w którym ich język będzie lepiej wspierany. Dlatego musimy o tym pamiętać.

Marketing & PR

Odkąd mamy już coś do pokazania w tym projekcie, nawet jeszcze na etapie kształtowania projektu, jesteśmy obserwowani przez ludzi na świecie (już otrzymaliśmy jedną prywatną wiadomość od przedstawiciela prasy). Chcemy współpracować z press@debian.org aby wyjść do świata i pomóc dać Debianowi i temu projektowi rozgłos jakiego potrzebują. Wielu z nas jako deweloperzy jest obojętnych na te sprawy i niechętnie się w nie angażuje, ale jeśli od początku nie będziemy o tym pamiętać, oddamy to zadanie innym, którzy mog nierozumieć lub niewłaściwie przedstawiać nasze osiągnięcia.