Debian Jr.-projektet

Debian för barn mellan 1 och 99

Det här projektet är en Debian Pure Blend (Blend, kort och gott). Vårt mål är att göra Debian till ett operativsystem som barn av alla åldrar vill använda. Vårt inledande fokus kommer att ligga på att producera något för barn upp till åtta års ålder, och när vi nått det målet kommer vår nästa målgrupp vara åldersspannet 7-12. När barnen kommer upp i tonåren bör de känna sig nog hemma att använda Debian utan några speciella förändringar.

Nyheter

Ingenting detta år.

För äldre nyheter, se Debian Jr:s nyhetssida.

Press

Sändlista

Debian har satt upp en sändlista för den här gruppen. Du kan prenumerera på den från sändlisteprenumerationssidan eller läsa sändlistearkiven.

Irc-kanal

Vi har en realtidsdiskussionskanal, #debian-jr på irc.debian.org.

Samlingsplats

Vi har nu en Debian Jr.-samlingsplatsAlioth där användare och utvecklare tillsammans kan hjälpas åt att bidra till Debian Jr.-projektet.

Vad kan jag göra för att hjälpa till?

Vi är även intresserade av att höra vad du tycker Debian Jr. borde göra, speciellt om du vill hjälpa till att få det att ske.

Installation

Paketet junior-doc innehåller snabbguiden, vars aktuella utvecklingsversion finns länkad här. Postscript- och textformat är också tillgängliga. Detta dokument vägleder dig genom den enkla installationsprocessen. Om du installerar Debian för första gången bör du först läsa i installationsguiden.

Paket i Debian Jr.

Debian Pure Blends skapar översikter över de paket som är intressanta för användarmålgruppen.

Samarbeten

Medan Debian Jr. samarbetar med många andra projekt inom Debian i olika grad är det ett par som är speciellt viktiga för oss.

  • Det första är Debian-custom som vi försöker utveckla konceptet skräddarsydda Debiandistributioner tillsammans med. Vi har vårt utvecklingsarbete här och diskuterar alla frågor gemensamma för alla CDD:er på deras sändlista.
  • Det andra är DebianEdu, som inte bara har ett projekt relaterat till vårt eget, utan även är en drivande kraft bakom utvecklingen av CDD:er.

Det viktigaste av Debian Jr.:s samarbetsprojekt utanför Debian är Open Source Education Foundation (OSEF). OSEF har under flera år tillhandahållit resurser, uppmuntran och inspiration. Vi har ny en plats i styrelsen och har förbundit oss till att samarbeta med dem på olika projekt som inbegriper vårt arbete.

Trots att utveckling av Debian för användning i skolor inte är det primära målet för vår arbetsgrupp är det ofrånkomligen något vårt arbete kommer beröra. De som har deltagit i uppfostran av barn bryr sig självklart om deras utbildning, varför vi delar vår vision med de som arbetar för att få fri programvara att slå rot och växa i våra skolor. Därför är vi stolta över att vara medlem i Schoolforge.

Medlem i Schoolforge

Vi är ett vänprojekt till Tux4Kids vilka tillhandahåller ett antal bra paket för Debian Jr.

Mål för Debian Jr.

Göra Debian önskvärt för barn

Huvudmålet för Debian Jr.-projektet är att göra Debian till ett operativsystem våra barn vill köra. För att uppnå detta krävs man tänker på barns behov såsom de uttrycks av barnen själva. Som föräldrar, utvecklare, äldre syskon eller systemadministratörer måste vi hålla våra öron och ögon öppna, och upptäcka vad det är som gör datorer önskvärda för barn. Utan att fokusera på detta kan vi komma in på sidospår genom att försöka uppnå abstrakta mål såsom ”användarvänlighet”, ”enkelhet”, ”enkelt underhåll”, eller ”robusthet”, något som, även om de självklart är värdiga mål för Debian som helhet, är för omfattande för att beskriva barns specifika krav och önskemål.

Arbeta med andra barnorienterade fri programvaruprojekt

Andra projekt finns redan (t.ex SEUL/edu, och Kids Games), med mål som överlappar och sammanfaller med våra. Istället för att kopiera deras arbete måste vi arbeta tillsammans med de grupperna för att se till att Debian använder deras arbete på bästa sätt möjligt, och bidrar tillbaka med det vi gör. Debian Jr. bör förbli fokuserat på (men inte begränsat till) Debianspecifika mål. Individer från Debian Jr. uppmuntras till att gå med i dessa andra grupper i den grad tid och intresse tillåter.

Tillämpningsprogram

Det är självklart så att barn har andra behov och önskemål än vuxna vad gäller de tillämpningsprogram de väljer att köra. Några av dessa är spel, medan andra är ordbehandlare, textredigeringsprogram, ritprogram och liknande. Målet är att identifiera de mest högkvalitativa tillämpningsprogrammen i Debian som är lämpliga för barn, att öka antalet genom att paketera sådana som ännu inte finns i Debian, samt att se till att de valda programmen hålls i ett väl underhållet tillstånd. Ett implementationsmål är att tillhandahålla funktionspaket för att göra det enklare för systemadministratören att installera grupper av ”barnvänliga” tillämpningsprogram. Ett annat är att förbättra våra paket på sätt som speciellt lämpar sig för barn, vilket kan innebära något så enkelt som att fylla i hål i dokumentationen, eller mer komplext, vilket kräver arbete tillsammans med uppströmsförfattaren.

Barnsäkring och kontohantering

Tanken här är inte att nödvändigtvis att skapa täta säkerhetsåtgärder, det är bortom vårt mandat. Målet är helt enkelt att tillhandahålla dokumentation och verktyg till systemadministratörer så att de kan sätta upp sina system så att deras naturligt nyfikna barn inte ”har sönder” sina konton, använder alla systemresurser, eller på annat sätt kräver konstant ingripande från systemadministratören. Detta är något som är viktigare när det gäller barn än vuxna, eftersom de har en förmåga att utforska och medvetet testa gränserna för systemet för att se vad som händer, och den oreda som kan bli resultatet kan vara både av roande och frustrerande karaktär. Målet är att som barnets systemadministratör behålla förståndet (och sinnet för humor).

Lära att använda datorn

”Barnsäkringen” måste balanseras mot målet att tillåta barnen att testa saker (och att ha sönder saker) och hitta lösningar till deras problem. Att lära att använda tangentbordet, det grafiska gränssnittet, skalet och programmeringsspråk är allihop saker som både föräldrar och barn behöver tips för att få dem att komma i rätt riktning.

Användargränssnitt

Upptäcka och implementera både grafiska och textbaserade gränssnitt som fungerar bra och är attraktiva för barn. Meningen är inte att återuppfinna användargränssnittet, utan att förbättra existerande verktyg och paket (fönsterhanterare, menysystem o s v) genom att på ett behändigt sätt tillhandahålla några förvalda konfigurationer vi upptäcker att de fungerar så bra som möjligt för barn.

Familjevägledning

Ge föräldrar (och ibland äldre syskon) verktygen för att hjälpa sina barn (eller syskon) att lära om datorer med förnuftiga gränser för vad de kan komma åt, och vägleda dem mot oberoende datoranvändning när de växer upp. Exempelvis kommer många föräldrar fundera på att kontrollera Internetanvändning för att skydda sina barn tills de når en lämplig ålder när de kan hantera mer vuxenorienterat innehåll. Det är viktigt att komma ihåg att det är föräldrarna som kommer att välja vad de tycker är bäst för sina barn, Debian Jr.-gruppen kommer inte att göra denna bedömning, men finns till för att ge tillgång till verktyg och dokumentation som hjälper föräldrarna i sina val. Med det sagt tycker jag att detta mål bör fokusera mer på ”vägledningsaspekten” än på begränsning, eftersom det förstnämnda är en positiv aktivitet, medan den sista är negativ.

Barns egna system

Fastän vårt första mål som barns systemadministratörer sannolikt kommer att vara att sätta upp konton för barnen på våra egna system, och lägga in applikationer som de gillar, så kommer det att komma ett tillfälle då vi bör tänka över att ge dem sina egna system. Det mest ambitiösa sättet att förverkliga detta mål kanske är att göra Debians motsvarighet till de ”lek”-datorer som finns på marknaden idag: pastellfärgade system täckta i dekaler som kommer förinstallerade med programvara riktade mot barn i en speciell åldersgrupp. Det är viktigt att tänka på att detta fortfarande kommer att vara ett Debiansystem, inte en förgrening gentemot Debiandistributionen, men det är helt möjligt att uppnå detta mål genom Debians pakethanteringssystem (via metapaket, exempelvis), och det ska inte krävas en förgrening i utvecklingen för att tillverka en speciell ”barnutgåva” av Debian.

Anpassningar

Det finns flertalet utmärkta tillämpningsprogram skrivna för eller tilltalande till barn som vi skulle vilja blev anpassade för Debian. Vi ge denna utveckling en knuff i rätt riktning genom att, för det första, demonstrera att Debian duger som barnplattform genom detta projekts arbete, och, för det andra, genom våra enskilda och kollektiva ansträngningar för att be programvaruåterförsäljare och -författare att anpassa sina program för Linux. Om de samtidigt kan övertygas om att göra sina program DFSG-fria är det ännu bättre.

Internationell anpassning

Även om engelska kanske är det ”universella” språket talar inte alla barn det som sitt modersmål, och även om internationell anpassning bör vara ett mål även för själva Debian förstärks språkproblemen när det gäller barn. Barn vill inte använda Debian om stödet för deras språk inte finns där, och kommer att tycka det är bekvämare att använda andra operativsystem där stödet för deras språk är mycket bättre, varför detta är något vi bör tänka på.

Marknadsföring & PR

När vi väl har någonting att visa upp från det här projektet, och även under tiden projektet håller på att utvecklas kommer vi att finnas i världens blickfång (jag har redan fått ett privat e-brev från pressen). Vi kommer bli tvungna att arbeta tillsammans med press@debian.org för att få ut kunskap om oss, och för att se till att Debian och detta projekt får den täckning vi vill. Jag känner till flera av oss utvecklare som är omedvetna om sådana tankegångar, eller till och med ogillar att bli involverade i den här typen av spörsmål, men om vi inte tänker på det här målet från början kommer vi att låta folk som inte förstår eller på ett korrekt sätt representerar vad vi håller på med representera oss.