Debian-Lex - Juridisk programmel

Administration af juridisk kontor

Legal Case Management System

Legal Case Management-system (det juridiske sagssystem) er beregnet til anvendelse hos almennyttige juridiske rådgivningscentre, så de kan foretage en bedre opfølgning på deres sager, deriblandt konsultationer og begivenheder i retten, rapporter osv.

Licens: GPL

eLawOffice

eLawOffice er et komplet og udvidelsesvenlig Java-pakke der kan køre på flere platforme, til arbejdsgange og datahåndtering i advokatvirksomheder (samt deling af data med kunder). Det fungerer i et intranet-/ekstranet-miljø, med et klient/server og servlet+jsp-program.

Licens: GPL

VirtuaLaw

VirtuaLaw er et fleksibelt, Open Source-system til håndtering af juridiske sager til KDE, pt. under udvikling.

Licens: GPL

Etude

Etude er beregnet til hjælp for advokater (eller andre selvstændige) til håndtering af deres klienter, tidsplaner, pengestrømme osv. Det leverer et tidsstyringssystem og giver mulighed for fakturering og registrering af betalinger. Programmet er på fransk og anvender PHP.

Licens: GPL

SQL Ledger

SQL Ledger er et professionelt, webbaseret "double-entry" bogholderisystem. Blandt dets funktioner er automatisk udskrivning af regninger (inklusive regninger i PDF-format til afsendelse via e-mail) og fuldstændig konfigurerbare skabeloner og rapporter.

Licens: GPL

Juridisk desktop

JInterView

JInterView er en klient (swing) samt en (web-baseret) servlet-applikation til dokumentopbygning.

Licens: GPL

Conflict Finder

ConflictFinder er et Open Source-værktøj, under udvikling, til hjælp for professionelle juridiske personer med at undgå interessekonflikter.

Licens: Artistic

Chancery

Chancery bliver et sæt af programmer for skatterådgivere og advokater. Programmet vil primært være tilpasset europæisk skattelovgivning.

Licens: GPL

OpenOffice.org

OpenOffice.org 1.0 er en fuldstændig kontorpakke som er næsten en komplet erstatning for Microsoft(R) Office. Brugerne rapporterer, at ingen eller kun lidt oplæring er påkræver for folk, der skifter fra andre kontorpakker - alt fungerer på den måde, folk forventer.

Licens: GPL/LGPL eller Sun Industry Standards Source License

Evolution

Evolution er en pakke bestående af integreret post, kalender og adressebog fra Ximian, Inc.

Licens: GPL

GnoTime

GnoTime er GNOME Time Tracker, et program der gør det muligt at holde styr på den tid, der bruges på forskellige opgaver og projekter. GnoTime gør det også muligt at generere tilpassede rapporter og kommenterede logninger af disse tider.

Licens: GPL

Case Reporter

Case Reporter er et PHP-baseret informationshåndteringssystem til advokatvirksomheder. Projektets primære fokus er at stille et omfattende men funktionelt informationshåndteringssystem til rådighed, med særlig fokus på klientsags-modeller.

Licens: GPL

Enterprise Timesheet

Enterprise Timesheet er et PHP-baseret tidsregistreringssystem til små og mellemstore virksomheder.

Licens: GPL

Mozart

Mozart er et kontakt-, kalender- og opgave-/projekthåndteringssystem. Alle brugere kan have deres egne adressebøger, kalendre og et uendeligt antal af opgaver/projekter. Man kan også håndtere mange opgaver/projekter for hver kontakt. Desuden kan man ved at kigge på en opgave/projekt, se alle kontakter der er tilknyttet den pågældende opgave.

Licens: GPL

Retsadministration

OpenEFM

OpenEFM er et Open Source-arkiveringssystem til behandling af LegalXML-arkiveringer.

Licens: MPL 1.1

Jurdisk søgning

Law Office

Law Office er en "Concordance"-killer. Concordance er klientprogrammel designet til den juridiske stab. Med programmet kan man uploade referater fra retshøringer og vidneudsag, udføre fuldtekst-søgninger, indtaste notater til referater til en bestemt tekstlinie osv. PHP-baseret.

Licens: LGPL

DocSearcher

DocSearcher er et søgeværktøj til indeksering og søgning i filer på en personlig computer. Det anvender API'er for at levere søgefunktionalitet til almindelige dokumentformater (pt. Word, Excel, PDF, Open / Star Office, rtf, tekst og HTML).

Licens: Apache

DocManage

DocManage er et unikt CGI-baseret system der gør det muligt at hente oplysninger fra juridiske indlæg. Indlæggene kan præsenteres og der kan genereres rapporter og søgninger fra dem på et utal af nyttige måder.

Licens: GPL

The Legal Index Project

De fleste føderale og mange staters retter, poster retternes holdninger på deres respektive websteder. Formålet med dette projekt er at opbygge et system der automatisk kan hente og katalogisere disse oplysninger i et central system.

Licens: LGPL

Cyberdiritto

Cyberdiritto er den første juridiske webportal baseret på det berømte Open Source-portalsystem Php-Nuke. På Cyberdiritto kan man finde: Arikler, undersøgelser og nyheder om den juridiske verden.

Licens: Ukendt

Server på juridisk kontor

PostgreSQL

PostgreSQL er objekt-relationsdatabase, der understøtter en stor del af SQL-92. Den er under løbende udvikling og hver udgave implementerer mere af SQL-standarden, så vidt at den nu lever bedre op til kravene end mange kommercielle databaser. Den understøtter også nogle objekt-orienterede funktioner.

Licens: BSD

Andre

OpenEvidence

OpenEvidence producerer teknologi til oprettelse og validering af beviser, i en kontekst omfattende elektroniske eller dematerialiserede dokumenter og aktiviteter, baseret på nuværende og kommende teknologier til digitale signaturer, nøglehåndtering, tidsstempling, arkiverings- og noteringsystemer og standardiserede dokumentformater.

Licens: BSD-like