Föredrag vid LinuxTag i Magdeburg

28 maj 2002

Debian Med presenterades med ett föredrag vid LinuxTag i Magdeburg. Det fullständiga föredragsmaterielet är tillgängligt i det ursprungliga MagicPoint-formatet samt några andra format. Här finns en HTML-formaterad förhandsutgåva, vilken återberättar hela föredragets innehåll.

Föredragsunderlaget är även en del av paketet med-doc.Debian MedFri programvara i hälsovårdenIntegrerad systemmiljö för alla
medicinska områden baserad på
Debian GNU/Linux


(sida 1)


Översikt


(sida 2)


Status för fri medicinsk programvara


(sida 3)


Medicinsk praktik / Patientförvaltning (1)


(sida 4)


Medicinsk praktik / Patientförvaltning (2)


(sida 5)


Tandläkarpraktik

Varför behöver världen mer
fri
programvara för patientförvaltning
???

(sida 6)


Varför behöver världen mer fri programvara för patientförvaltning??

Mål med Debian Med: Integrering

(sida 7)


Mikrobiologi

Mål med Debian Med: Sätta kvalitetsstandarder

(sida 8)


Fria programvarulösningar som fortfarande saknas

Mål med Debian Med: Stöda utvecklare

(sida 9)


Specialområden

Mål med Debian Med: Förklara fördelarna med fri programvara för tillverkare

(sida 10)


Komplexa problem

Mål med Debian Med: Höga krav på Debianpaket

(sida 11)


Dokumentation

Mål med Debian Med: Dokumentationspaket och översättning

(sida 12)


Varför just Debian?

Delprojekt

(sida 13)


Varför Debian som medicinsk plattform

(sida 14)


Debian - Med

(sida 15)


Realisering med metapaket

(sida 16)


Hur fungerar Debian Med?

Demonstration vid slutet av föredraget.

(sida 17)


Relation med Debian Junior

(sida 18)


Mål med Debian Med

(sida 19)


Framtid

(sida 20)


Informationen och länkar till Debian Med
https://www.debian.org/devel/debian-med/Andreas Tille

(sida 21)