Föredrag vid LinuxTag i Karlsruhe

7 juni 2002

Föredrag om de två interna Debianprojekten Debian Med och Debian-Junior som hölls vid LinuxTag i Karlsruhe. Komplett materiel är tillgängligt som MagicPointkällkod och förformaterad HTML.

Här finns den kompletta texten i ett enkelt HTML-format.Debians interna projekt


Debian Med
Fri programvara i hälsovården


Debian-Junior
Fritt operativsystem för barn

(sida 1)


Översikt

(sida 2)


Motivering

(sida 3)


Status för specialicerad fri programvara

(sida 4)


Exempel på fri medicinsk programvara – medicinsk praktik

(sida 5)


Varför
behöver världen denna
stora mängd
fria
program för att hantera
patientdata
¿ ? ¿ ? ¿

(sida 6)


Orsaker till mångfalden bland patientsystems?

Mål med Debian Med: Integrering

(sida 7)


Exampel: Tandläkarpraktik

Författarna har nu kontakt ...

(sida 8)


Mikrobiologi

Mål med Debian Med: Tillämpa Debians kvalitetsstandarder

(sida 9)


Fria programvarulösningar som saknas

Mål med Debian Med: Stöda utvecklare

(sida 10)


Specialområden

Mål med Debian Med: Förklara fördelarna med fri programvara för tillverkare

(sida 11)


Komplexa problem

Mål med Debian Med: Kräva solid paketering

(sida 12)


Dokumentation

Mål med Debian Med: Dokumentationspaket och översättning

(sida 13)


Debian-Junior

Grundläggande tanke: Gör inte en separat distribution, utan gör istället Debian lämpligt för specialområdet

(sida 14)


Varför använda Debian för dessa ändamål?

→ Delprojekt

(sida 15)


Varför Debian som medicinsk plattform

(sida 16)


Teknik (1): metapaket

(sida 17)


Fördelar med metapaket (1)

(sida 18)


Fördelar med metapaket (2)

Demonstration vid slutet av föredraget.

(sida 19)


Teknik (2): Användarmenyer

(sida 20)


Varför inte bara grena ut från Debian?

(sida 21)


Sammanfattning: Mål med Debian Med

(sida 22)


Framtid

Debian-Junior Debian Med

(sida 23)


Ytterligare information


Debian Junior-projektets sidor

Debian Med-projektets sidor


Andreas Tille

(sida 24)