Nyheter från 2003 för Debian Med.

[2003-08-29] Debian Med news first half 2003

För komplett information om Debian Meds aktiviteter, se sändlistearkiven.