Nyheter från 2004 för Debian Med.

[2004-11-13] Live-CD with most packages from Debian Med released
[2004-10-23] New build system for metapackages
[2004-07-09] New metapackages for Debian Med
[2004-04-29] Co-maintainer for the Debian Med webpages

För komplett information om Debian Meds aktiviteter, se sändlistearkiven.