Nyheter från 2005 för Debian Med.

[2005-11-02] Gnumed-client packages entered testing
[2005-06-14] Debian Med day at DebConf 5 in Helsinki

För komplett information om Debian Meds aktiviteter, se sändlistearkiven.