Nyheter från 2007 för Debian Med.

[2007-04-19] What is new for Debian Med in etch?

För komplett information om Debians Meds aktiviteter, se sändlistearkiven.